Zakładanie konta


  1. Wypełnienie formularza

    W celu założenia konta i dostępu do zasobów chmury obliczeniowej CI TASK prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie CI TASK (formularz CI TASK). W formularzu należy podać swoje dane osobowe, podstawowe informacje o prowadzonym projekcie, ilości potrzebnych zasobów oraz zapoznać się z zasadami korzystania z usług chmurowych CI TASK. Wypełniony formularz należy wydrukować i własnoręcznie podpisać.

  2. Dostarczenie formularza

    Podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby CI TASK (PG budynek nr 42 WETI B, III piętro) gdzie przekazane zostanie hasło, które będzie użyte przy generowaniu certyfikatów niezbędnych do korzystania z zasobów chmury.

  3. Przekazanie plików konfiguracyjnych

    Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku użytkownik otrzyma na swój adres email pliki konfiguracyjne OpenVPN.