Sprzęt pływający


Komputery Centrum noszą nazwy różnych obiektów pływających. Poniżej podajemy krótkie informacje na temat niektórych rodzajów tych obiektów ;)

 • bark - statek żaglowy o trzech lub więcej masztach, na którym ostatni maszt (stermaszt) ma żagiel gaflowy, pozostałe rejowe. Barki służyły w XIX jako jako statki wielorybnicze a później, na przełomie XIX-XX wieku do przewozu materiałów sypkich. Były to największe żaglowce o stalowych kadłubach i pojemności brutto ponad 5 tys. RT.
 • bojer - ślizg lodowy - niewielki pojazd do poruszania się po lodzie, wykorzystujący siłę wiatru. Wyposażony jest w korpus jachtu typu ket, płozy oraz urządzenia sterujące i żagle o powierzchni kilku-, kilkunastu m2,
 • feluga (feluka) - niewielki statek żaglowo-wiosłowy o kształcie zbliżonym do galery,
 • fregata - okręt wojenny. W XIV w. - uzbrojona lub nieuzbrojona jednostka handlowych, średniej wielkości (mniejsza niż galeon handlowy), którego zasadniczą zaletą była duża prędkość, niewielkie zanurzenie i dobre własności w żegludze na wiatr. Podstawową cechą fregaty był typ ożaglowania, zwany pełnorejowym, który obejmuje trzy maszty na których rozpięte są tylko żagle rejowe, za wyjątkiem pojedynczego bezanżagla, ponad którym również rozpięte są żagle rejowe. Współczesna fregata to z reguły duży okręt eskortowy którego zadaniem jest przede wszystkim zwalczanie okrętów podwodnych, a w drugim planie również obrona przeciwlotnicza formacji lub konwoju, a nawet walka z okrętami nawodnymi przeciwnika,
 • holk - używany na Morzu Północnym i Bałtyku żaglowiec z XIV i XV w., dwukasztelowy i dwu- lub trójmasztowy. Podobny do kogi ale większy - wyporność do 500 t. Używany do celów handlowych,
 • galeon - wielki statek handlowy, przystosowany do celów wojennych, używany od XIV w. przez Hiszpanów w żegludze do koloni w Ameryce. Miał nośność około 100 t, długość całkowitą ok. 60 m (40 m na wodnicy), szerokość 10 m a zanurzenie 5 m. Stosunek długości do szerokości wynosił ok. 4:1,
 • galera - statek żaglowiosłowy używany na Morzu Śródziemnym od czasów egipskich aż do XIX wieku, wprawiany w ruch przez wioślarzy, często niewolników lub skazańców.
 • karawela - niewielki jednopokładowy, trójmasztowy żaglowiec oceaniczny używany od XII do XVII wieku przez Hiszpanów i Portugalczyków, do celów handlowych i wojennych.
 • koga - płaskodenny żaglowiec używany na Morzu Północnym i Bałtyku od XII do XV w., do celów handlowych. Posiadał charakterystyczne wysokie kasztele na dziobie i rufie.
 • korweta - dawniej: klasa niewielkich żaglowych, jedno- lub trójmasztowych okrętów wojennych, z okresu od końca XVII do połowy XIX wieku. Były to jednostki używane głównie do służby zwiadowczej i zadań pomocniczych - łącznikowych, patrolowych, zaopatrzeniowych. Używane też były w ekspedycjach naukowych. Uzbrojenie stanowiło kilkanaście dział w baterii burtowej ustawionych na odkrytym pokładzie górnym. Korwety tego okresu miały zwykle wyporność ok. 400 - 600 ton. Współczesne korwety to niewielkie okręty wojenne, eskortowo-patrolowe przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych lub nawodnych za pomocą kierowanych pocisków rakietowych,
 • triera - rodzaj galery o trzech rzędach wioseł stosowanej przez starożytnych Greków ,

Opracowano na podstawie: