Doxygen


Doxygen to narzędzie służące do generowania dokumentacji dla języków C++, C, Objective-C, C #, PHP, Java, Python, IDL (Corba, Microsoft i UNO / OpenOffice), Fortran, VHDL, Tcl i do pewnego stopnia D.

Doxygen w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowana wersja: 1.8.14
  • Miejsce instalacji: Tryton Plus
  • Dokumentacja: Doxygen Manual
  • Status licencji: GNU General Public License
  • Więcej informacji: Doxygen

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

  • Doxygen został zainstalowany jako komenda systemowa (do uruchomienia nie potrzeba żadnych modułów ani dodatkowych ustawień)