Definicje


  1. Usługa SSO – usługa uwierzytelniania CI TASK pozwalająca na identyfikację użytkowników i udzielanie im dostępu za pomocą konta w SSO do usług świadczonych przez CI TASK; usługa dostępna jest pod adresem https://sso.task.gda.pl.
  2. Usługa TASKdrive – usługa umożliwiająca gromadzenie i udostępnianie danych.
  3. Administrator usługi – administratorzy CI TASK obsługujący usługę TASKdrive, kontakt: cloud@task.gda.pl, tytuł wiadomości poprzedzony prefiksem: „[TASKdrive]”.
  4. Folder grupowy - wydzielona przestrzeń w usłudze TASKdrive udostępniana użytkownikom po podpisaniu umowy z CI TASK.
  5. Właściciel folderu grupowego - osoba identyfikowana za pomocą nazwy użytkownika w usłudze SSO, z którą CI TASK podpisuje umowę o świadczenie usługi TASKdrive. 
  6. Administrator folderu grupowego - osoba identyfikowana za pomocą nazwy użytkownika w usłudze SSO, uprawniona do korzystania i zarządzania uprawnieniami folderu grupowego. Folder grupowy może posiadać wielu administratorów.
  7. Użytkownik folderu grupowego – osoba identyfikowana za pomocą nazwy użytkownika w usłudze SSO, uprawniona do korzystania z folderu grupowego w usłudze TASKdrive. Folder grupowy może posiadać wielu użytkowników. Dostępem do danych w folderze grupowym zarządzają jego administratorzy.