Zasady korzystania z KDM


Rada Użytkowników TASK na posiedzeniu w dniu 3 marca 1995 roku ustaliła, że jedyną możliwością wykonywania obliczeń na Komputerach Dużej Mocy (KDM) oraz korzystania z pozostałych zasobów Centrum Informatycznego TASK jest uzyskanie grantu obliczeniowego.

Procedura ubiegania się o grant obliczeniowy została opisana w Poradniku użytkownika KDM (Jak uzyskać grant obliczeniowy).

Zobowiązania użytkowników zasobów CI TASK

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania REGULAMIN UŻYTKOWANIA ZASOBÓW SIECI TASK z dnia 16 grudnia 2016 roku (wersja papierowa dostępna w sekretariacie CI TASK).

Użytkownik (najlepiej kierownik grantu) zobowiązany jest do corocznego rozliczenia przyznanego grantu obliczeniowego (Jak rozliczyć grant obliczeniowy?).

Wszelkie publikacje wykorzystujące wyniki obliczeń uzyskane z wykorzystaniem zasobów KDM CI TASK (superkomputery, serwery licencji, itp.) powinny zawierać następującą informację:

"Obliczenia wykonano z wykorzystaniem komputerów Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej" (Computations were carried out using the computers of Centre of Informatics Tricity Academic Supercomputer & Network).

(tzw. podziękowanie, wzór podziękowania, cytowanie)

Kopia elektroniczna każdej publikacji, w której zawarta będzie powyższa informacja, powinna być przesłana do CI TASK na adres kdm@task.gda.pl, w celu udokumentowania przyznanych grantów.