Zasady korzystania z KDM


Rada Użytkowników TASK na posiedzeniu w dniu 3 marca 1995 roku ustaliła, że jedyną możliwością wykonywania obliczeń na Komputerach Dużej Mocy (KDM) oraz korzystania z pozostałych zasobów Centrum Informatycznego TASK jest uzyskanie grantu obliczeniowego.

Procedura ubiegania się o grant obliczeniowy została opisana w Poradniku użytkownika KDM (Jak uzyskać grant obliczeniowy).

Zobowiązania użytkowników zasobów CI TASK

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania REGULAMIN UŻYTKOWANIA ZASOBÓW SIECI TASK z dnia 16 grudnia 2016 roku (wersja papierowa dostępna w sekretariacie CI TASK).

Użytkownik (najlepiej kierownik grantu) zobowiązany jest do corocznego rozliczenia przyznanego grantu obliczeniowego (Jak rozliczyć grant obliczeniowy?).

Wszelkie publikacje wykorzystujące wyniki obliczeń uzyskane na komputerach CI TASK powinny zawierać następującą informację:

"Obliczenia wykonano na komputerach Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej" (Computations were carried out at the Centre of Informatics Tricity Academic Supercomputer & Network).

(tzw. podziękowanie, wzór podziękowania, cytowanie)

Kopia elektroniczna każdej publikacji, w której zawarta będzie powyższa informacja, powinna być przesłana do CI TASK na adres kdm@task.gda.pl, w celu udokumentowania przyznanych grantów.