Licencje sieciowe


CI TASK prowadzi serwery licencji środowiskowych dla następujących aplikacji:

W celu uruchomienia powyższych programów na własnej stacji roboczej (komputer w domu/miejscu pracy), należy:

1) zarejestrować się jako użytkownik zasobów CI TASK/uzyskać grant obliczeniowy (zobacz: Jak uzyskać grant obliczeniowy).

2) zgłosić administratorom na adres kdm@task.gda.pl zapotrzebowanie na odpowiednie pliki instalacyjne (wersja programu, system operacyjny).

3) zainstalować daną aplikację i skonfigurować połączenie pomiędzy stacją roboczą a serwerem licencji (patrz: tunelowanie licencji).