Magazyn danych


Magazyn danych to system przeznaczony do archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych.

Magazyn dla użytkownika widoczny jest jako zwykły katalog. Nie zaleca się przechowywania dużej liczby plików o małej objętości (pliki należy agregować w duże archiwa np. przy pomocy polecenia tar). Dane przeznaczone do przechowywania w magazynie należy kompresować, np. poleceniem gzip lub bzip2.

Aktualna konfiguracja

  • Dostęp: serwer trytonp-dmv.task.gda.pl, katalog /users/magazyn/$USER
  • Pojemność: 60 PB (surowa)

Szczegóły techniczne

Magazyn danych wykorzystuje system Storage Scale. System ten umożliwia użytkownikom wygodne przechowywanie dużej ilości danych w wielopoziomowej strukturze o łącznej pojemności rzędu kilkudziesięciu PB. Pliki składowane w systemie, podobnie jak katalogi domowe użytkowników KDM, objęte są polityką regularnego tworzenia kopii zapasowych.

System służy do składowania danych obliczeniowych użytkowników KDM w strukturach HSM oraz do wykonywania kopii zapasowych jak i archiwizacji danych użytkowników zewnętrznych.

Nie zaleca się przechowywania dużej liczby plików o małej objętości (pliki należy agregować w duże archiwa np. przy pomocy polecenia tar).

Zabrania się przechowywania danych zawierających nielegalne oprogramowanie lub ułatwiające dostęp do nielegalnego oprogramowania, zawierających treści pornograficzne lub wszelkie inne dane i treści niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym.

Dla grantów obliczeniowych i kont zakładanych od 1 grudnia 2022 roku okres składowania danych w magazynie danych wynosi do 3 lat po zamknięciu ostatniego grantu obliczeniowego użytkownika. Po upłynięciu tego terminu dane będą bezpowrotnie usuwane bez dalszych powiadomień. Termin długoterminowego składowania danych może zostać przedłużony na podstawie osobnych grantów lub umów.