Magazyn danych


Magazyn danych to system przeznaczony do archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych.

Magazyn dla użytkownika widoczny jest jako zwykły katalog. Nie zaleca się przechowywania dużej liczby plików o małej objętości (pliki należy agregować w duże archiwa np. przy pomocy polecenia tar).

Aktualna konfiguracja

  • Dostęp: serwer dmv.tryton.task.gda.pl, katalog /users/magazyn/$USER.
  • Pojemność: 2 PB

Szczegóły techniczne

System umożliwia użytkownikom wygodne przechowywanie dużej ilości danych w wielopoziomowej strukturze o łącznej pojemności rzędu kilkuset TB. Pliki składowane w systemie ZFS, podobnie jak katalogi domowe użytkowników KDM, objęte są polityką regularnego tworzenia kopii zapasowych.

System służy do składowania danych obliczeniowych użytkowników KDM w strukturach HSM oraz do wykonywania kopii zapasowych jak i archiwizacji danych użytkowników zewnętrznych.

Nie zaleca się przechowywania dużej liczby plików o małej objętości (pliki należy agregować w duże archiwa np. przy pomocy polecenia tar).

Zabrania się przechowywania danych zawierających nielegalne oprogramowanie lub ułatwiające dostęp do nielegalnego oprogramowania, zawierających treści pornograficzne lub wszelkie inne dane i treści niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym.