Magazyn danych


Magazyn danych to system przeznaczony do archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych.

Magazyn dla użytkownika widoczny jest jako zwykły katalog. Nie zaleca się przechowywania dużej liczby plików o małej objętości (pliki należy agregować w duże archiwa np. przy pomocy polecenia tar).

Aktualna konfiguracja

  • Dostęp: serwer dmv.tryton.task.gda.pl, katalog /users/magazyn/$USER
  • Pojemność: 2 PB

Szczegóły techniczne

System umożliwia użytkownikom wygodne przechowywanie dużej ilości danych w wielopoziomowej strukturze o łącznej pojemności rzędu kilkudziesięciu TB. Pliki składowane w systemie HSM, podobnie jak katalogi domowe użytkowników KDM, objęte są polityką regularnego tworzenia kopii zapasowych.

System służy do składowania danych obliczeniowych użytkowników KDM w strukturach HSM oraz do wykonywania kopii zapasowych jak i archiwizacji danych użytkowników zewnętrznych.

Całość systemu kontroluje oprogramowanie Tivoli Storage Manager. System ten złożony jest z zasobu dyskowego o pojemności 12 TB oraz taśm magnetycznych LTO5. Dane z zasobu dyskowego automatycznie przegrywane są na taśmy. Powoduje to zwłokę około 1 minuty przy próbie odczytu danych znajdujących się na taśmach.

Ograniczenia

W przypadku potrzeby pobrania z Magazynu większej liczby plików, bądź plików o wielkości większej niż 10 GB prosimy o kontakt na kdm@task.gda.pl. Wówczas wskazane pliki zostaną pobrane z taśm i dostęp do nich będzie szybszy.

Nie zaleca się przechowywania dużej liczby plików o małej objętości (pliki należy agregować w duże archiwa np. przy pomocy polecenia tar).

Zabrania się przechowywania danych zawierających nielegalne oprogramowanie lub ułatwiające dostęp do nielegalnego oprogramowania, zawierających treści pornograficzne lub wszelkie inne dane i treści niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym.