Słowniczek


Spis treści

 

Administrator

Osoba odpowiedzialna za dany komputer. Użytkownik uprzywilejowany w systemie. Do jego zadań należy m.in. instalacja, utrzymanie i aktualizacja systemu operacyjnego, oprogramowania systemowego i użytkowego na serwerze, zakładanie kont użytkowników, nadzór na bezpieczeństwem serwera.

Zobacz też: root

Katalog domowy

katalog przypisany do konta użytkownika, przestrzeń dyskowa do której ma dostęp użytkownik do przechowywania aplikacji, danych, plików konfiguracyjnych

Klaster obliczeniowy

zespół połączony komputerów pracujących współbieżnie tak jakby to był jeden komputer.

Komputer Dużej Mocy

Komputer Dużej Mocy, KDM, superkomputer, serwer obliczeniowy - komputer o bardzo dużej mocy obliczeniowej, przekraczającej wielokrotnie moc typowych komputerów osobistych i stacji roboczych.

Lokalny Administrator Sieci

osoba lub osoby odpowiedzialne za działanie sieci internetowej w jednostce użytkownika (np. wydział), władne konfigurować dostęp do sieci, w szczególności nadawać adresy IP, konfigurować dostęp na poziomie zapory sieciowej itp.

NFS

NFS - Network File System to protokół zdalnego udostępniania systemu plików. NFS jest standardowym sieciowym systemem plików na systemach Uniksowych. Służy do udostępniania systemu plików przez serwer sieciowy innym komputerom np. nodom klastra obliczeniowego. W ten sposób możliwe jest współdzielenie systemu plików przez wiele komputerów.

nod

nod (od ang. node - węzeł) - komputer będący częścią klastra

NUMA

Non-Unified Memory Access - architektura komputera wieloprocesorowego charakteryzująca się tym, że każdy procesor posiada pewną przypisaną pamięć operacyjną, którą może współdzielić z innym tak jak w SMP, ale oprócz tego ma dostęp od pamięci innych procesorów, przy czym czas dostępu do tych pamięci jest różny.

root

Zobacz: Administrator

Serwer DMV

Serwer DMV (Data Mover) dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników CI TASK pod adresem dmv.task.gda.pl przez protokół SSH. Służy on do wymiany danych pomiędzy stacjami roboczymi użytkowników a serwerami obliczeniowymi CI TASK, a także pomiędzy serwerami. Z tego serwera należy korzystać przy połączeniach przez SCP (WinSCP).

Serwer ten nie jest serwerem obliczeniowym!

Serwer działa pod systemem operacyjnym Linux.

Serwer KDM

Serwer KDM (kdm.task.gda.pl) pełni następujące funkcje:

  • serwer dostępowy dla użytkowników (SSH),
  • serwer pocztowy,
  • możliwość pracy interaktywnej w środowisku Unix'a (Linux),
  • udostępnianie użytkownikom właściwych serwerów obliczeniowych poprzez systemy kolejkowe

Serwer ten nie jest serwerem obliczeniowym!

Ze względów organizacyjnych, po zalogowaniu, w znaku zachęty (prompt) serwer zgłasza się jako kdm-ap (AP - access point).

SMP

ang. Symmetric Multiprocessing, przetwarzanie symetryczne - architektura komputerowa wykorzystująca 2 lub więcej procesorów do jednoczesnego wykonywania zadań. Cechą charakterystyczną tej architektury jest fakt, że procesory te współdzielą zasoby pamięci oraz urządzenia wejścia/wyjścia przy pomocy magistrali.

Zasoby obliczeniowe

zasoby obliczeniowe - maszyny obliczeniowe, procesory pamięć, dyski, licencje na oprogramowanie