Galeon - Altix 3700


 Altix 3700 64CPU

Data instalacjigrudzień 2005;Historia modernizacji
 • listopad 2006 - rozbudowa systemu z 64 do 128 CPU i RAM z 128 GB do 512 GB
Strona producentahttp://www.sgi.com/

Galeon pełni funkcję serwera obliczeniowego.

Korzystanie z galeona

 • komputer posiada 128 procesorów, z czego dla użytkowników dostępne jest 100 procesorów i 512 GB (dostępne 400 GB) współdzielonej pamięci operacyjnej (NUMA) w ramach jednego systemu (nodu),
 • system operacyjny to SUSE Linux,
 • lokalna przestrzeń robocza to /scratch (540 GB),
 • na komputerze jest zainstalowana 'natywna' implementacja MPI - SGI http://www.sgi.com/

  Galeon pełni funkcję serwera obliczeniowego.

  Korzystanie z galeona

  • komputer posiada 128 procesorów, z czego dla użytkowników dostępne jest 100 procesorów i 512 GB (dostępne 400 GB) współdzielonej pamięci operacyjnej (NUMA) w ramach jednego systemu (nodu),
  • system operacyjny to SUSE Linux,
  • lokalna przestrzeń robocza to /scratch (540 GB),
  • na komputerze jest zainstalowana 'natywna' implementacja MPI - SGI MPT,
  • zadania można zlecać za pomocą systemu kolejkowego PBS,
  • system kolejkowy jest wspólny z holkiem,
  • nod nazywa sie h150 w systemie kolejkowym,
  • istnieje specjalna kolejka o nazwie 'altix',
  • kolejka 'altix' ma limit czasu 24 godziny, a domyślny czas wykonywania zadania ustawiany jest na 30 min.

  Galeon powinien być wykorzystywany wyłącznie do zadań spełniających przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • zadanie wymaga dużej pamięci operacyjnej na proces ( > 8 GB),
  • zadanie wymaga dużej liczby procesorów w przypadku słabej skalowalności na holku,
  • oprogramowanie (licencja, biblioteki, itp.), którego wymaga użytkownik zainstalowane jest tylko na galeonie.

  Zobacz też: