Holk - IBM SP2


Typ IBM SP2
Nazwa holk
Adres IP 153.19.253.xxx
Procesory POWER2 RS/6000
Liczba procesorów 15
Pamięć operacyjna 14 * 64 MB + 128 MB
Pamięć dyskowa 32 GB
Architektura klaster
Sieć  
System operacyjny AIX, wersja
Data instalacji  
Strona producenta http://www.ibm.com

Holk to serwer obliczeniowy.

Zadaniem serwera jest świadczenie usług typowo obliczeniowych. Komputer IBM 9076 Scalable POWERparallel System, zwany w skrócie SP2, jest drugim po SP1 w pełni skalowalnym systemem superkomputerowym z pamięcią rozproszoną. Skalowalna architektura systemu SP2 obejmuje od 2 do 1024 węzłów obliczeniowych (z procesorami POWER2 RS/6000) oraz efektywną sieć komunikacyjną, co zapewnia dużą moc obliczeniową i wydajność tej maszyny. Na komputer SP2 składają się węzły obliczeniowe (processor nodes).

Węzły obliczeniowe są dostępne w dwóch odmianach, różniących się możliwościami konfiguracyjnymi. Pierwsze z nich, określane w nazewnictwie IBM jako węzły wąskie (thin nodes), mają mniejsze zasoby pamięciowe (do 512 MB) i dyskowe (do 9 GB). Związane to jest z ich małym fizycznym rozmiarem. Druga odmiana węzłów obliczeniowych, określanych jako szerokie (wide nodes), umożliwia zainstalowanie do 2 GB pamięci operacyjnej i do 18 GB pamięci dyskowej. Węzły obliczeniowe są wyposażone w procesor POWER2 RS/6000, pracujący z zegarem o częstotliwości 66 MHz.

Węzły obliczeniowe w SP2 połączone są za pośrednictwem komutatora HPS (High-Performance Switch). Jest to szybki przełącznik, działający na zasadzie komutacji obwodów. Zapewnia on wysoką wydajność przesyłania komunikatów dzięki co najmniej czterem ścieżkom między poszczególnymi węzłami. Charakteryzuje się stałym opóźnieniem, niezależnym od ilości węzłów obliczeniowych i przepustowością 45 Mb/s. Jeden komutator HPS łączy do 16 węzłów, zapewniając ponadto łączność między innymi komutatorami.

Rolę stacji sterującej (Control Workstation) pełni RISC System/6000. Umożliwia ona centralne monitorowanie i zarządzanie pracą SP2. Stacja sterująca jest połączona z systemem SP2 łączem szeregowym oraz siecią Ethernet. Stacja posiada oprogramowanie umożliwiające w sposób graficzny zarządzanie wszystkimi węzłami.