Przestrzeń dyskowa


Przestrzeń dyskowa na  superkomputerze Tryton Plus (2022)

Użytkownicy mają do dyspozycji przestrzeń dyskową dostępną w postaci:

  • katalogów domowych  /users/kdm/$login
  • katalogów roboczych   /users/scratch1/$login
  • katalogów danych projektowych: /users/project1/$project_id
  • katalogów magazynowych  /users/magazyn/$login

Katalogi domowe, robocze i projektowe są współdzielone przez wszystkie serwery obliczeniowe. Przestrzenie te różnią się całkowitą pojemnością, limitami, możliwością wykonywania automatycznych kopii zapasowych.

Katalog stanowiący magazyn danych dostępny jest jedynie na serwerze trytonp-dmv. Więcej informacji o korzystaniu z tego katalogu można w uzyskać w rozdziale: Magazyn danych.

Dyski współdzielone

Katalogi domowe /users/kdm

Katalogi domowe użytkowników ($HOME) znajdują się na systemie plików /users/kdm i są wspólne dla komputerów dmv i Tryton, Tryton Plus Użytkownik może przechowywać w swoim katalogu domowym do 20 GB danych.

Katalog domowy przeznaczony jest do składowania danych o niewielkiej objętości, jak poczta, pliki konfiguracyjne, programy i inne.Większe zbiory danych użytkownik powinien przechowywać w przestrzeni /users/project1.

Fizycznie system plików /users/kdm znajduje się na Roro2.

Przestrzeń robocza /users/scratch1

Przestrzeń robocza przeznaczona jest do składowania dużych zbiorów danych związanych z bieżącymi obliczeniami i nie są wykonywane jej kopie zapasowe. Dysk ten jest wspólny dla wszystkich użytkowników KDM TASKu i jest on objęty limitami dyskowymi, jak również są z niego okresowo usuwane pliki nie używane przez dłuższy czas (30 dni). Pojemność: 760 TB.

Pliki poza katalogami użytkowników (/users/scratch/$login) są usuwane bez ostrzeżenia. Nie należy na tym dysku długotrwale przechowywać zbiorów nie związanych z aktualnie prowadzonymi obliczeniami.

W związku z automatycznym usuwaniem starych plików, użytkownicy powinni szczególnie dbać o przenoszenie istotnych danych z /users/scratch1 na inne nośniki. W tym celu należy:

  • ściągać dane na własne stacje robocze i odpowiednio archiwizować, lub
  • niewielkie zbiory, skrypty, wynikowe grafiki itp. można gromadzić w katalogu domowym (na /users/kdm), lub
  • przenosić istotne wyniki obliczeń na przestrzeń projektową /users/scratch1, lub
  • większe zbiory pakować i gromadzić w Magazynie danych.

Ścieżka do katalogu roboczego każdego użytkownika jest dostępna w zmiennej środowiskowej $CITASK_USER_SCRATCH

Przestrzeń projektowa /users/project1

Przestrzeń danych projektowych, przyznawana dla każdego grantu obliczeniowego, wspólna dla grupy użytkowników realizujących grant.  Przestrzenią zarządza Kierownik projektu, uczestnicy mają prawo zapisu do
katalogu.

 

Katalog Limity/quota Kopia zapasowa Kasowanie Technologia Dostępność Uwagi
/users/kdm/ 20 GB Tak Po ustaniu współpracy NFS Wszystkie nody  

/users/project1

 6TB/projekt Nie Po zakończeniu projektu Lustre Wszystkie nody  

/users/scratch1

5TB/użytkownik Nie Po zakończeniu obliczeń, po 30 dniach nieaktywności Lustre Wszystkie nody  

Limity ilości danych (quota)

Zajętość danych oraz limit danych można sprawdzić poleceniem: quota_task.

Limity pojemności dla użytkowników i projektów podane przy systemach są wartościami domyślnymi, nie są gwarantowaną pojemnością i mogą zostać dobrane indywidualnie lub ulec zmianie w trakcie trwania projektu.

 

Dyski lokalne

Poniższe katalogi są dostępne tylko na wybranych serwerach:

  • katalogi domowe na serwerze dostępowym do infrastruktury kdm.task.gda.pl: /users/ap
  • magazyn danych na serwerze trytonp-dmv.task.gda.pl: /users/magazyn