Przestrzeń dyskowa


Przestrzeń dyskowa na superkomputerze Tryton Plus (2022)

Użytkownicy mają do dyspozycji przestrzeń dyskową dostępną w postaci:

 • katalogów domowych /users/kdm/$login
 • katalogów roboczych /users/scratch1/$login
 • katalogów danych projektowych /users/project1/$project_id
 • katalogów magazynowych /users/magazyn/$login

Katalogi domowe, robocze i projektowe są współdzielone przez wszystkie serwery obliczeniowe. Przestrzenie te różnią się całkowitą pojemnością, limitami oraz możliwością wykonywania automatycznych kopii zapasowych.

Katalog stanowiący magazyn danych dostępny jest jedynie na serwerze trytonp-dmv. Więcej informacji o korzystaniu z tego katalogu można w uzyskać w rozdziale: Magazyn danych.

Dyski współdzielone

Katalogi domowe /users/kdm

Katalogi domowe użytkowników ($HOME) znajdują się na systemie plików /users/kdm i są wspólne dla komputerów: Tryton Plus, trytonp-dmv, Tryton, dmv.

W katalogu domowym użytkownik może przechowywać do 20 GB danych. Jest to katalog przeznaczony do składowania danych o niewielkiej objętości, jak poczta, pliki konfiguracyjne, programy itp. Większe zbiory danych użytkownik powinien przechowywać w przestrzeni /users/project1.

Fizycznie system plików /users/kdm znajduje się na Roro2.

Przestrzeń robocza /users/scratch1

Przestrzeń robocza (katalog roboczy) przeznaczona jest do składowania dużych zbiorów danych związanych z bieżącymi obliczeniami i jest wspólna dla wszystkich użytkowników KDM. Nie należy tu długotrwale przechowywać zbiorów niezwiązanych z aktualnie prowadzonymi obliczeniami.

Przestrzeń jest objęta limitami dyskowymi. Pliki nieużywane przez dłuższy czas (30 dni) są usuwane. Nie jest wykonywana kopia zapasowa.

Pojemność całkowita przestrzeni: 760 TB.

Pliki umieszczone poza katalogami użytkowników: /users/scratch1/$login są usuwane bez ostrzeżenia.

W związku z powyższym, użytkownicy powinni szczególnie zadbać o zabezpieczenie istotnych danych z /users/scratch1/$login. W tym celu:

 • można dane ściągać na własną stację roboczą i odpowiednio archiwizować
 • niewielkie zbiory, skrypty, wynikowe grafiki itp. można gromadzić w katalogu domowym /users/kdm/$login
 • istotne wyniki obliczeń można przenieść na przestrzeń projektową /users/project1/$project_id
 • większe zbiory można spakować i przenieść do magazynu danych.

Ścieżka do katalogu roboczego każdego użytkownika jest dostępna w zmiennej środowiskowej $CITASK_USER_SCRATCH

Przestrzeń projektowa /users/project1

Przestrzeń danych projektowych (katalog danych projektowych) przyznawana jest dla grantu obliczeniowego. Jest to przestrzeń wspólna dla grupy użytkowników realizujących dany grant. Wszyscy uczestnicy/realizatorzy grantu mają prawo zapisu do przestrzeni projektowej. Przestrzenią zarządza Kierownik grantu.

Po zakończeniu grantu:

 • nie będzie możliwości umieszczania nowych danych w przestrzeni projektowej
 • dane z przestrzeni projektowej będą dostępne przez 3 miesiące, po tym czasie zostaną usunięte

Po zakończeniu grantu użytkownik powinien:

 • uporządkować swoje dane
 • przenieść dane z przestrzeni projektowej na swój komputer lub zarchiwizować w magazynie danych.

Dane zarchiwizowane w magazynie danych są utrzymywane przez 3 lata, po tym czasie zostaną skasowane.

Limity ilości danych (quota)

Zajętość danych oraz limit danych można sprawdzić poleceniem: quota_task.

Limity pojemności dla użytkowników i przestrzeni projektowych są wartościami domyślnymi, nie są gwarantowaną pojemnością i mogą zostać dobrane indywidualnie lub ulec zmianie w trakcie trwania grantu.

 

Katalog Limity/quota Kopia zapasowa Kasowanie Technologia Dostępność Uwagi
/users/kdm/$login 20 GB tak po ustaniu współpracy NFS wszystkie nody  

/users/project1/$project_id

 5 TB/grant nie 3 miesiące po zakończeniu grantu Lustre wszystkie nody  

/users/scratch1/$login

5 TB/użytkownik nie po zakończeniu obliczeń lub po 30 dniach nieaktywności Lustre wszystkie nody  

Dyski lokalne

Poniższe katalogi są dostępne tylko na wskazanych serwerach:

 • katalogi domowe na serwerze dostępowym do infrastruktury kdm.task.gda.pl: /users/ap
 • magazyn danych na serwerze trytonp-dmv.task.gda.pl: /users/magazyn