Przestrzeń dyskowa


Użytkownicy mają do dyspozycji przestrzeń dyskową dostępną w postaci:

  • katalogów domowych  /users/kdm/$login
  • katalogów roboczych   /users/work/$login
  • katalogów magazynowych  /users/magazyn/$login

Katalogi domowe i robocze są współdzielone przez wszystkie serwery obliczeniowe. Przestrzenie te różnią się całkowitą pojemnością, limitami, możliwością wykonywania automatycznych kopii zapasowych.

Katalog stanowiący magazyn danych dostępny jest jedynie na serwerze dmv. Więcej informacji o korzystaniu z tego katalogu można w uzyskać w rozdziale: Magazyn danych.

Dyski współdzielone

Katalogi domowe

Katalogi domowe użytkowników ($HOME) znajdują się na systemie plików /users/kdm i są wspólne dla komputerów dmv i Tryton. Użytkownik może przechowywać w swoim katalogu domowym do 20 GB danych.

Katalog domowy przeznaczony jest do składowania danych o niewielkiej objętości, jak poczta, pliki konfiguracyjne, programy i inne.Większe zbiory danych użytkownik powinien przechowywać w przestrzeni /users/work.

Fizycznie system plików /users/kdm znajduje się na Roro2.

Przestrzeń robocza /users/work

Przestrzeń robocza przeznaczona jest do składowania dużych zbiorów danych związanych z bieżącymi obliczeniami i nie są wykonywane jej kopie zapasowe. Dysk ten jest wspólny dla wszystkich użytkowników KDM TASKu i jest on objęty limitami dyskowymi, jak również są z niego okresowo usuwane pliki nie używane przez dłuższy czas (30 dni). Pojemność: 576 TB.

Pliki poza katalogami użytkowników (/users/work/$login) są usuwane bez ostrzeżenia. Nie należy na tym dysku długotrwale przechowywać zbiorów nie związanych z aktualnie prowadzonymi obliczeniami.

W związku z automatycznym usuwaniem starych plików, użytkownicy powinni szczególnie dbać o przenoszenie istotnych danych z /users/work na inne nośniki. W tym celu należy:

  • ściągać dane na własne stacje robocze i odpowiednio archiwizować, lub
  • niewielkie zbiory, skrypty, wynikowe grafiki itp. można gromadzić w katalogu domowym (na /users/kdm), lub
  • większe zbiory pakować i gromadzić w Magazynie danych.

Ścieżka do katalogu roboczego każdego użytkownika jest dostępna w zmiennej środowiskowej $TASK_USERS_WORK

 

Limity ilości danych (quota)

Zajętość danych oraz limit danych można sprawdzić poleceniem: quota_task

 

Dyski lokalne

Poniższe katalogi są dostępne tylko na wybranych serwerach:

  • katalogi domowe na serwerze dostępowym do infrastruktury kdm.task.gda.pl: /users/ap
  • magazyn danych na serwerze dmv.task.gda.pl: /users/magazyn