Backup S3 - Synology


W ramach świadczonych usług chmurowych CI TASK oferuje możliwość tworzenia kopii zapasowych do magazynu obiektowego udostępnianego za pomocą interfejsu S3. W przypadku serwerów Synology istnieje możliwość wykorzystania oprogramowania HyperBackup dostarczanego razem z systemem DSM.

Konfiguracja zadania tworzenia kopii zapasowej

Aby skonfigurować zadania backupu należy otworzyć aplikację i wybrać opcję "Data backup task".

 

W następnym kroku wybieramy "S3 Storage".

W kolejnym kroku podajemy dane dostępowe do magazynu danych:

  1. w "S3 Server" wybieramy: "Custom Server URL",
  2. w polu "Server address": "s3.storage.task.gda.pl",
  3. w polu "Signature Version": "v4",
  4. "Access Key" oraz "Secret Key" uzupełniamy danymi otrzymanymi od administratora systemu,
  5. wybieramy lub tworzymy nowy bucket (przestrzeń), w którym HyperBackup będzie umieszczał kopie zapasowe,
  6. "Directory": wpisujemy nazwę katalogu, w którym zostaną umieszczone dane.

W kolejnych krokach wybieramy katalogi i/lub aplikacje, których kopia zapasowa ma zostać wykonana:

Następnie przechodzimy do ustawień wykonywania kopii zapasowej. Możemy ustawić tam między innymi nazwę zadania, szyfrowanie backupu po stronie klienta (serwera Synology - zalecane ustawienie), harmonogram backupu itp.

Po zakończeniu kreatora w HyperBackup widzimy nowo utworzone zadanie z jego statusem:

 

Oprogramowanie HyperBackup daje wiele możliwości konfiguracji zadania m.in.

  • zarządzanie liczbą przechowywanych backupów,
  • powiadomieniami o zdarzeniach, np. zwiększeniem rozmiaru kopii zapasowej o więcej niż X MB pomiędzy wersjami,
  • weryfikacją wykonywanych kopii zapasowych,
  • ustawieniami maksymalnego rozmiaru danych przechowywanych w magazynie.

Po szczegóły dotyczące konfiguracji zapraszamy do odwiedzenia strony z dokumentacją: HyperBackup documentation.