Foldery grupowe


Uprawnienia

Każdy folder grupowy jest udostępniany dwóm grupom użytkowników:

 1. Administratorom folderu grupowego,
 2. Użytkownikom folderu grupowego.

Do każdej z powyższych grup możliwe jest dopisywanie kolejnych użytkowników po przesłaniu informacji od właściciela folderu grupowego (zgodnie z umową) na adres cloud@task.gda.pl.

Nadawanie uprawnień

Foldery grupowe posiadają dodatkowy mechanizm uprawnień. Zalecane jest korzystanie przez administratorów folderów grupowych z tego mechanizmu w celu przydzielania poszczególnych uprawnień do całego folderu grupowego, jak i podfolderów, oraz plików w folderze grupowym pozostałym użytkownikom folderu grupowego. W celu przydzielenia uprawnień do folderu grupowego (jako jego administrator):

 1. klikamy na ikonę udostępnień (prawa strona na obrazku poniżej):

 2. następnie po prawej stronie pojawi się menu udostępnień (obrazek poniżej), po kolei należy:
  • kliknąć w "Dodaj zaawansowaną regułę uprawnień",
  • z rozwijanego menu wybrać grupę lub pojedynczego użytkownika któremu chcemy nadać uprawnienia,
  • przy każdej z pozycji zaznaczyć odpowiednio Akceptuj/Odrzuć wedle preferencji.

Uwagi:

 1. W przypadku jeśli dla danego użytkownika i danego folderu/podfolderu/pliku jest ustawionych kilka uprawnień np. uprawnienia wynikające z przynależności do grupy użytkowników folderu grupowego i uprawnienia nadane bezpośrednio na pojedynczego użytkownika to najwyższy priorytet ma uprawnienie zezwalające.
 2. Folder udostępniony po raz pierwszy (po podpisaniu przez właściciela folderu grupowego umowy z CI TASK) ma ustawione nastepujące uprawnienia:
  1. Administratorzy folderu grupowego mają pełne prawa administracyjne do folderu,
  2. Użytkownicy folderu grupowego mają ograniczone wszystkie prawa do całego folderu grupowego, administratorzy mogą to zmienić poprzez zarządzanie uprawnieniami.

 

W związku z powyższym należy pamiętać, że nadawanie uprawnień do plików i podfolderów w folderze grupowym (przez administratorów) jego użytkownikom będzie nieskuteczne, dopóki jego administrator nie przydzieli minimum prawa do odczytu danemu użytkownikowi na głównym folderze grupowym. Bez tego uprawnienia użytkownik nie będzie mógł zobaczyć folderu grupowego w swoim katalogu domowym.

Przykład:

Załóżmy istnienie folderu grupowego o następującej strukturze:

 • Dokumenty
  • księgowe
  • projektowe

oraz dwóch użytkowników folderu grupowego "Dokumenty", którzy nie są jego administratorami:

 • Krzysztof-devops
 • Katarzyna-księgowa

Chcemy aby:

 • Użytkownik "Katarzyna-księgowa" miał prawa do odczytu, zapisu i tworzenia wewnątrz podkatalogu "księgowe", oraz tylko prawa do odczytu wewnątrz podkatalogu "projektowe"
 • Użytkownik "Krzysztof-devops" miał prawa do odczytu, zapisu i tworzenia wewnątrz podkatalogu "projektowe", oraz nie miał dostępu do podkatalogu "księgowe"

W tym celu minimalny zestaw uprawnień będzie wyglądał następująco (nadawanie uprawnień odbywa się przez konto z uprawnieniami administratora):

 • Użytkownik "Katarzyna-księgowa":
  • przyznane prawo "Odczytaj" do głównego folderu "Dokumenty",
  • przyznane prawo "Odczytaj/Zapisz/Utwórz" do podfolderu "księgowe",
  • prawa do podfolderu "projektowe" nie będzie wymagało zmian, ponieważ będzie dziedziczone po głównym folderze.
 • Użytkownik "Krzysztof-devops":
  • przyznane prawo "Odczytaj" do głównego folderu "Dokumenty",
  • przyznane prawo "Odczytaj/Zapisz/Utwórz" do podfolderu "projektowe",
  • zabrane prawo "Odczytaj" do podfolderu "księgowe".