MEET


CI TASK meet - aplikacja wideokonferencyjna

Dostęp do strony

Aplikacja jest dostępna dla użytkowników i użytkowniczek CI TASK pod adresem meet.task.gda.pl.

Rejestracja

Aby założyć kanał i móc nim zarządzać, wymagane jest konto w serwisie sso.task.gda.pl. Użytkownik może się zarejestrować pod powyższym adresem podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

Tworzenie kanału

Tworząc kanał użytkownik zostanie poinformowany o jeszcze nierozpoczętym spotkaniu. Po kliknięciu przycisku Jestem gospodarzem zostanie wyświetlone pytanie o nazwę użytkownika i hasło. Należy je podać zgodnie z kontem utworzonym w poprzednim kroku.

Wybór nazwy kanału

Nazwy kanałów są generowane losowo. W przypadku, kiedy użytkownik chciałby zmienić nazwę, wystarczy wpisać ją w miejsce aktualnie wygenerowanej nazwy. Nazwa kanału może się składać z dowolnych znaków alfanumerycznych, jednocześnie nie powinna zawierać znaku spacji ani znaków specjalnych.

Ustawianie hasła kanału

Po utworzeniu kanału hasło można ustawić klikając na ikonę współdzielenia w prawym dolnym rogu ekranu.

Po naciśnięciu przycisku Add password i wpisaniu hasła, należy je zatwierdzić klawiszem enter.

Dostęp do mikrofonu i kamery

Pierwszym krokiem jest zezwolenie aktualnie użwanej przeglądarce na dostęp do mikrofonu oraz kamery. Zalecaną przeglądarką jest Google Chrome.

Na stronie głównej CI TASK meet należy kliknąc w ikonę opcji w prawym górym rogu ekranu. Przeglądarka zapyta o dostęp urządzeń wejściowych.

Zezwalając na dostęp przeglądarce można wybrać podłączone urządzenie w oknie Ustawienia

Wybór urządzeń jest również możliwy w czasie trwającego spotkania, przez kliknięcie ikony rozwinięcia przy przyciskach wyciszania urządzeń.

W przypadku problemów prosimy o kontakt pod adresem:

email: meet@task.gda.pl