Dostęp do chmury TASKcloud


Dostęp do chmury TASKcloud

W celu uzyskania dostępu do chmury CI TASK należy mieć:

  1. Założone konto
  2. Poprawnie skonfigurowanego klienta VPN: windowslinux.

Interfejs Horizon

W celu dostępu do GUI OpenStack należy:

  • Uruchomić przeglądarkę i wpisać adres: https://cloud.task.gda.pl/
  • Zalogować się:
    • W polu Domain należy wpisać → "CI TASK"
    • W polu User Name - swój login wybrany przy zakładaniu konta
    • W polu Password - hasło dostępowe

Po zalogowaniu można przystąpić do uruchomienia pierwszej maszyny wirtualnej

Dostęp do API

W celu wykorzystania API systemu OpenStack należy odpowiednio skonfigurować klienta - instrukcja konfiguracji.