KDM


Dokumentacja dotycząca szeroko pojętych zasobów KDM (Komputery Dużej Mocy), w tym sposobu korzystania i dostępu do nich.