Konfiguracja VPN (Linux)


Klient OpenVPN w systemie Linux dostępny jest w repozytoriach dystrybutorów systemu operacyjnego. 

Nawiązanie połączenia wykonuje się poprzez wywołanie:

sudo openvpn --config ~/path/to/task_cloud.ovpn