Konfiguracja VPN (Windows)


W celu rozpoczęcia korzystania z przyznanych zasobów użytkownik musi skonfigurować połączenie VPN.

Instalacja OpenVPN na systemie Windows

Korzystanie z chmury obliczeniowej CI TASK wymaga instalacji i konfiguracji oprogramowania OpenVPN, w tym celu należy postępować zgodnie z poniższymi punktami:

 • Pobranie oprogramowania

  Należy pobrać oprogramowanie OpenVPN ze strony internetowej producenta, zgodnie z wersją swojego systemu operacyjnego: openVPN

 • Instalacja

  Po pobraniu pliku instalacyjnego, należy uruchomić instalator OpenVPN:

 • klikamy przycisk → Next
 • następnie, po zapoznaniu się i akceptacją warunków licencji klikamy → I Agree
 • następnie, wybieramy komponenty do zainstalowania (zalecane pozostawić bez zmian) i klikamy → Next
 • następnie, wybieramy folder, w którym OpenVPN ma zostać zainstalowany i klikamy → Install
 • w trakcie instalacji zostaniemy zapytani o zainstalowanie oprogramowania TAP: 

 • akceptujemy i klikamy → Install
 • po zakończonej instalacji klikamy → Next
 • następnie kończymy proces instalacji klikając → Finish

Konfiguracja OpenVPN

Do folderu w którym został zainstalowany OpenVPN (np. w systemie Windows jest to domyślnie C:\Program Files\OpenVPN) do znajdującego się w nim katalogu → config kopiujemy pliki otrzymane od administratora CI TASK dotyczące OpenVPN (user.crt, user.key, user.ovpn, ca.crt, ta.key).

Na pulpicie klikamy raz prawym przyciskiem myszki na ikonę OpenVPN GUI.

Wybieramy → Właściwości, a następnie przechodzimy do zakładki → Zgodność

i zaznaczamy pole → Uruchom ten program jako administrator.

 

Następnie w obszarze powiadomień należy nacisnąć ikonę OpenVPN, zaznaczoną kolorem pomarańczowym na zdjęciu poniżej. Jeśli ikona nie jest widoczna, należy rozwinąć ukryte ikony poprzec wciśnięcie ikony zaznaczonej zielonym kolorem na zdjęciu.

W trakcie nawiązywania połączenia pojawi się komunikat informujący o potrzebie wpisania hasła, należy wtedy posłużyć się hasłem przekazanym przez administratora CI TASK po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego.