Konfiguracja VPN (Windows)


W celu rozpoczęcia korzystania z przyznanych zasobów użytkownik musi skonfigurować połączenie VPN.

Instalacja OpenVPN na systemie Windows

Korzystanie z chmury obliczeniowej CI TASK wymaga instalacji i konfiguracji oprogramowania OpenVPN, w tym celu należy postępować zgodnie z poniższymi punktami:

 • Pobranie oprogramowania

  Należy pobrać oprogramowanie OpenVPN ze strony internetowej producenta, zgodnie z wersją swojego systemu operacyjnego: openVPN

 • Instalacja

  Po pobraniu pliku instalacyjnego, należy uruchomić instalator OpenVPN:

 • klikamy przycisk → Next
 • następnie, po zapoznaniu się i akceptacją warunków licencji klikamy → I Agree
 • następnie, wybieramy komponenty do zainstalowania (zalecane pozostawić bez zmian) i klikamy → Next
 • następnie, wybieramy folder, w którym OpenVPN ma zostać zainstalowany i klikamy → Install
 • w trakcie instalacji zostaniemy zapytani o zainstalowanie oprogramowania TAP: 

 • akceptujemy i klikamy → Install
 • po zakończonej instalacji klikamy → Next
 • następnie kończymy proces instalacji klikając → Finish

Konfiguracja OpenVPN

Do folderu w którym został zainstalowany OpenVPN (np. w systemie Windows jest to domyślnie C:\Program Files\OpenVPN) do znajdującego się w nim katalogu → config kopiujemy plik otrzymany od administratora CI TASK dotyczące OpenVPN (task_cloud.ovpn).

Na pulpicie klikamy raz prawym przyciskiem myszki na ikonę OpenVPN GUI.

Wybieramy → Właściwości, a następnie przechodzimy do zakładki → Zgodność

i zaznaczamy pole → Uruchom ten program jako administrator.

 

Następnie w obszarze powiadomień należy nacisnąć ikonę OpenVPN, zaznaczoną kolorem pomarańczowym na zdjęciu poniżej. Jeśli ikona nie jest widoczna, należy rozwinąć ukryte ikony poprzez wciśnięcie ikony zaznaczonej zielonym kolorem na zdjęciu. 

Po kliknięciu w ikonę prawym przyciskiem w rozwiniętym menu, widoczna będzie konfiguracja, należy ją wybrać i kliknąć "Połącz".

W trakcie nawiązywania połączenia pojawi się komunikat informujący o potrzebie wpisania danych logowania. Nazwa użytkownika oraz hasło są takie same jak przy logowaniu do sso.task.gda.pl.