Karawela


Sun Fire V880

 

Data instalacjiwrzesień 2003Strona producentahttp://www.sun.com/

Karawela to serwer plików.

Podstawowe funkcje karaweli:

 • udostępnianie pozostałym KDM katalogów domowych i roboczych użytkowników, zlokalizowanych na macierzach dyskowych,
 • serwer dostępowy dla użytkowników (SSH),
 • serwer pocztowy,
 • praca interaktywna w środowisku Unix'a,
 • udostępnianie użytkownikom zasobów KDM poprzez systemy kolejkowe LSF i PBS
 • sterowanie http://www.sun.com/

  Karawela to serwer plików.

  Podstawowe funkcje karaweli:

  • udostępnianie pozostałym KDM katalogów domowych i roboczych użytkowników, zlokalizowanych na macierzach dyskowych,
  • serwer dostępowy dla użytkowników (SSH),
  • serwer pocztowy,
  • praca interaktywna w środowisku Unix'a,
  • udostępnianie użytkownikom zasobów KDM poprzez systemy kolejkowe LSF i PBS
  • sterowanie magazynem danych (biblioteka taśmowa i macierze dyskowe),
  • archiwizacja danych
  • serwery licencji lokalnych i środowiskowych
  • obróbka danych wejściowych i wyjściowych z obliczeń wielkoskalowych na innych KDM.