Uruchamianie i tworzenie maszyny wirtualnej


Uruchamianie maszyny wirtualnej

Przed przystąpieniem do tworzenia maszyny wirtualnej należy:

 1. W pierwszej kolejności stworzyć sieć prywatną zgodnie z instrukcją Połączenie z internetem.
 2. Aby mieć możliwość łączenia po SSH, należy stworzyć grupę zabezpieczeń dla SSH zgodnie z instrukcją Odblokowywanie portów

Następnie można przejść do tworzenia maszyny wirtualnej.

Tworzenie maszyny wirtualnej

 1. Z menu Obliczenia wybrać → Instancje z menu nawigacyjnego (po lewej stronie).
 2. Wybrać przycisk → Uruchom instancję po prawej stronie. Ukaże się menu uruchamiania maszyn wirtualnych. Na samej górze każdego podmenu znajduje się krótki opis danej strony.

  1. Pierwsza strona → Details:
   1. Należy wypełnić Instance Name wedle swoich preferencji.
   2. Wybrać przycisk → Następny.
  2. Druga strona → Source:
   1. Z listy na dole strony należy wybrać obraz źródłowy do uruchomienia np. centos-7 (wybieramy za pomocą plusów po prawej stronie).
   2. Następnie należy wybrać przycisk → Następny
  3. Trzecia strona → Odmiana z listy należy wybrać wedle preferencji rozmiar maszyny, która zostanie uruchomiona np. 2CPU-5RAM-8SSD (wybieramy za pomocą plusów po prawej stronie).
  4. Czwarta strona Sieci - należy wybrać wcześniej utworzoną sieć prywatną z listy.
  5. Piąta strona Network ports - pozostawić bez zmian.
  6. Szósta strona Grupy zabezpieczeń - dodać stworzoną wcześniej grupę zabezpieczeń dla SSH.
  7. Siódma strona Para kluczy:
   1. Należy kliknąć przycisk Utwórz parę kluczy pojawi się okno w którym można wpisać dowolną nazwę dla własnej pary kluczy i następnie kliknąć przycisk Create Keypair.
   2. Automatycznie otworzy się okno z pytaniem czy pobrać plik o rozszerzeniu pem zawierającym właśnie utworzony klucz prywatny - klikamy Ok. Klucz zostanie pobrany na dysk lokalny należy go zachować, aby w póżniejszych krokach móc się dostać na stworzoną maszynę.
   3. Klucz o podanej nazwie powinien zostać automatycznie dodany do maszyny, jeżeli tak się nie stało to należy go dodać poprzez kliknięcie ikony plusa z listy Dostępne na dole wyświetlanego okna.
  8. Pozostałe strony pozostawić bez zmian.
  9. W celu uruchomienia maszyny, wybrać przycisk → Uruchom instancję

Aby dostać się na nowo utworzoną maszynę należy:

System Windows

Wykonać następujące czynności:

System linux

Wykonać następujące czynności:

 • Stworzyć i dowiązać publiczny adres IP zgodnie z instrukcją Dodawanie publicznego IP do maszyny
 • Następnie otworzyć konsolę systemową i zmienić uprawnienia do ściągniętego wcześniej klucza prywatnego poprzez komendę: chmod 600 <ścieżka do klucza>
 • Na koniec zalogować się na maszynę po ssh z wykorzystaniem klucza poprzez wpisanie komendy: ssh -i <ścieżka do klucza> centos@<publiczny_adres_IP_maszyny>

Utworzoną maszynę powinno się zabezpieczyć przed potencjalnymi atakami z zewnątrz. Zaleca się stosowanie grup zabezpieczeń, które mogą przed tym częściowo chronić.