Dodawanie publicznego IP do maszyny


Aby umożliwić łączenie z maszyną wirtualną po SSH konieczne jest stworzenie i dowiązanie do maszyny publicznego adresu IP, w tym celu należy:

 1. Z menu po lewej stronie wybrać Obliczenia → Instancje
 2. W kolumnie Czynności z rozwijanego menu przy uruchomionej instancji wybrać → Dowiąż pływający adres IP
 3. Pojawia się menu dowiązywania adresów IP. Ma ono dwa pola - adres IP, w którym widnieje informacja o braku publicznych adresów, i port, do którego publiczny adres ma być dowiązany
  • najpierw konieczne jest stworzenie publicznego adresu IP. W tym celu należy nacisnąć znak plus w polu wyboru Wybór adresu IP. Pojawia się kolejne menu, które umożliwia wybór sieci zewnętrznej, w której będzie się znajdował rezerwowany adres IP
  • wybierać przycisk → Przydziel adres IP
  • teraz należy wybrać odpowiedni port, do którego zaalokowany adres IP zostanie dowiązany. Odpowiedni to ten, który należy do stworzonej sieci prywatnej
  • na koniec należy nacisnąć przycisk → Dołącz

Adres IP został przypisany jednak aby działało SSH niezbędne jest jeszcze odblokowanie portu 22 Odblokowywanie portów.