Połączenie z internetem


Aby możliwe było utworzenie maszyny z dostępem do sieci Internet niezbędnym jest stworzenie własnej sieci prywatnej.