Odblokowywanie portów


Aby odblokować port 22 odpowiedzialny za SSH konieczne jest stworzenie grupy zabezpieczeń, dodanie do niej reguł oraz dowiązanie grupy do instancji:

Tworzenie grupy zabezpieczeń

Aby stworzyć grupę zabezpieczeń należy:

 • Z menu po lewej stronie wybrać Obliczenia → Dostęp i bezpieczeństwo
 • Upewnić się, że jest się w zakładce Grupy zabezpieczeń
 • Wybrać przycisk → Utwórz grupę zabezpieczeń
 • Tworzoną grupę zabezpieczeń nazwać wedle własnych preferencji, można jej także dodać krótki opis
 • Proces tworzenia należy zakończyć przyciskiem → Utwórz grupę zabezpieczeń

Dodawanie reguł do grupy zabezpieczeń

Aby dodać reguły do nowo utworzonej grupy zabezpieczeń należy:

 • Z menu po lewej stronie wybrać Obliczenia → Dostęp i bezpieczeństwo
 • Upewnić się, że jest się w zakładce Grupy zabezpieczeń
 • Przy danej grupie wybrać przycisk → Zarządzaj regułami
 • Nowo stworzona grupa ma początkowo dwie reguły pozwalające na ruch wychodzący po IPv4 i IPv6 Dodawanie nowych reguł następuje za pomocą menu, które ukaże się po wciśnięciu przycisku → Dodaj regułę
 • Zostanie wyświetlone menu w którym można napisać własną regułę (Custom TCP Rule), lub wybrać jedną z predefiniowanych. Na początek należy dodać predefiniowaną regułę dla SSH. W tym celu z rozwijanego menu w polu Reguła należy wybrać → SSH
 • Menu pozwala także na uzupełnienie pola CIDR, czyli sieci, z której ma akceptować połączenia. Można to pole pozostawić z wartością 0.0.0.0/0, co oznacza wszystkie adresy
 • Dodawanie reguły kończymy wybierając przycisk → Dodaj

Dowiązanie grupy zabezpieczeń do maszyny

 • Z menu po lewej stronie wybrać Obliczenia → Instancje
 • Z kolumny Czynności dla maszyny wirtualnej należy wybrać opcję → Modyfikuj grupy zabezpieczeń i dodać stworzoną grupę za pomocą przycisku +
 • Zakończyć potwierdzając operację przyciskiem → Zapisz