gnuplot


Gnuplot to program do tworzenia wykresów funkcji i graficznej reprezentacji danych.

Gnuplot w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

  • Gnuplot został zainstalowany jako komenda systemowa (do uruchomienia nie potrzeba żadnych modułów ani dodatkowych ustawień)