Swig


SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator) - oprogramowanie do łączenia programów napisanych w C/C++ z językami wyższego poziomu

 SWIG w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: