Conda


Na Trytonie jest zainstalowana Miniconda3, która udostępnia interpreter języka Python wraz z narzędziem wiersza polecenia o nazwie Conda. Conda jest to menadżer pakietów, środowisk i zależności, który jest najczęściej używany razem z językiem Python.

Conda w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: