Intel MKL


Intel MKL (Math Kernel Library) to biblioteka zoptymalizowanych procedur numerycznych: LAPACK (Linear Algebra PACKage), VML (Vector Math Library), VS (Vector Statistics), BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms), FFT (Fast Fourier Transform), DNN (Deep Neural Networks), PARDISO Direct Sparse Solver,

Biblioteka wchodzi w skład zestawu kompilatorów firmy Intel: Intel Parallel Studio XE Cluster Edition.

Intel MKL w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowana wersja: 2019 i wersje starsze
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Dokumentacja: z poziomu programu
  • Status licencji: zakupiona przez CI TASK, ważna
  • Strona producenta: Intel Corporation, Intel MKL Library

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

  • patrz: moduły
  • katalog instalacji na Trytonie: /apl/tryton/intel/mk
  • ustawienie środowiska na komputerze Tryton:
module load tryton/mkl/<wersja_biblioteki>