Open MPI


Open MPI (Message Passing Interface)- jedna z implementacji standardu MPI-3 rozwijana na zasadach open source przez środowisko akademickie i przemysłowe.

Open MPI w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: