Tivoli Storage Manager


Tivoli Storage Manager - pakiet oprogramowania do zarządzania systemem składowania danych firmy IBM. Pakiet ten jest wykorzystywany w CI TASK do obsługi magazynu danych.