HSM


Hierarchiczny system składowania danych (ang. Hierarchical Storage Management)

Jest to system składowania danych, w którym w oparciu o przyjętą politykę, pliki są automatycznie przenoszone pomiędzy różnymi rodzajami nośników danych. Migrujące pliki zastępowane są nagłówkami, które z punktu widzenia użytkownika praktycznie niczym nie różnią się od plików oryginalnych. W momencie odwołania do pliku, dane przesyłane są z powrotem w miejsce nagłówka. Najczęściej stosowana polityka zakłada, że pliki nowe, często używane składowane są na nośnikach szybkich, o krótkim czasie dostępu (dyski) natomiast pliki rzadko używane automatycznie migrują na nośniki wolniejsze i tańsze (np. taśmy magnetyczne).

Przykładem systemu HSM był magazyn plików użytkowników KDM. System taki pracuje pod kontrolą oprogramowania Tivoli Storage Manager i składają się na niego dwa poziomy nośników pamięci masowej:

  • System plików na macierzy dyskowej o pojemności 12TB, w którym bezpośrednio składowane są dane użytkowników KDM,
  • Biblioteka taśmowa IBM TS3500 z taśmami LTO5.

Czynnikiem decydującym o migracji plików jest stopień zajętości systemu plików macierzy dyskowej. Dane użytkowników KDM znajdujące się w strukturach HSM zabezpieczane są poprzez cykliczne tworzenie kopii zapasowych.