Tunelowanie licencji


Wśród zasobów CI TASK znajdują się aplikacje naukowe, które wymagają wykupienia licencji. Część z tych aplikacji użytkownik może zainstalować i uruchomić bezpośrednio na własnej stacji roboczej (o ile pozwala na to licencja). W tym celu aplikacja na stacji roboczej użytkownika musi otrzymać dostęp do licencji na serwerze w CI TASK. Odbywa się to poprzez tunelowanie (przekierowanie portów), które umożliwia nawiązanie połączenia pomiędzy stacją roboczą użytkownika i serwerem licencji w CI TASK. Dzięki temu użytkownik zasobów CI TASK może legalnie uruchomić daną aplikację na swojej stacji roboczej.

Wymagania:
1) stacja robocza podłączona do internetu
2) system operacyjny Windows (dla systemu Linuks oraz MacOS: Tunelowanie z wykorzystaniem klienta ssh)
3) znajomość loginu i hasła użytkownika KDM (jak zostać użytkownikiem KDM?)

Proponujemy dwie opcje tunelowania:

Uwaga! Tunel powinien być zestawiony przed instalacją oraz przed każdym uruchomieniem aplikacji (bo tak pobierana jest licencja).

 

Tunelowanie z wykorzystaniem autorskiego programu License Tunnel

1) pobierz, zainstaluj i uruchom program License Tunnel (tylko dla Windows)
2) wpisz login i hasło użytkownika zasobów CI TASK
3) wybierz z listy aplikację, z której chcesz korzystać; zatwierdź przyciskiem "Create Tunnel"

Instalacja i uruchomienie aplikacji:
1) zgłoś zapotrzebowanie na pliki instalacyjne na adres: kdm@task.gda.pl
2) dalej postępuj zgodnie z wytycznymi dla danej aplikacji:

  • Abaqus

1) wszystkie archiwa rozpakuj do jednego katalogu (np. Windows, 7-Zip -> Wypakuj tutaj)
2) uruchom instalatora aplikacji
3) w odpowiednim kroku instalacji wybierz "SIMULIA FLEXnet" i w polu "License server 1" wpisz: 1911@127.0.0.1

  • ANSYS (serwer licencji znajduje się w ICM)

1) zainstaluj aplikację
2) uruchom program anslic_admin (z uprawnieniami administratora)
- wybierz opcję: Specify the License Server Machine
- wpisz do kolejnych pól tekstowych:
ANSYS Licensing Interconnect port number: 2325
ANSYS Flexlm port number: 1055
Hostname: localhost
- zatwierdź i zamknij okno

  • ANSYS Electronics (serwer licencji znajduje się w ICM)

1) uruchom instalator aplikacji
2) w odpowiednim kroku instalacji skonfiguruj dostęp do serwera licencji

  • ESRI (ArcGIS)

  • Femap

plik o nazwie "license.dat":

SERVER 127.0.0.1 0002b308a27d 27121
USE_SERVER

i umieść go w katalogu instalacji.

  • HyperWorks

1) zainstaluj aplikację
2) ustaw środowiskową zmienną systemową
- zmienna: ALTAIR_LICENSE_PATH
- wartość: 6200@127.0.0.1

  • Mathematica/Mathematica (gov.)

1) uruchom instalator aplikacji
2) wybierz "Other ways to activate" -> "Connect to a network server"
3) w polu "Server name" wpisz: 127.0.0.1

  • Matlab

1) uruchom instalator aplikacji
2) wpisz w odpowiednie pole otrzymany File Installation Key (Advanced Options dla wersji 2021a)
3) stwórz plik o nazwie "matlab.lic", zawierający poniższą treść:

SERVER 127.0.0.1 83383f7c 1721
USE_SERVER

i zapisz go w znanym sobie miejscu
4) w kolejnym kroku instalacji podaj ścieżkę do pliku "matlab.lic"

  • MSC.Software

1) uruchom instalator aplikacji
2) w odpowiednim kroku skonfiguruj dostęp do licencji
- w polu "License" wpisz: 1711@127.0.0.1

  • Siemens NX

 

Tunelowanie z wykorzystaniem klienta ssh (na przykładzie aplikacji Matlab)

1) sprawdź numery portów, które wykorzystywane są przez daną aplikację oraz serwer licencji, dla Matlaba to 1721 i 1722
2) zestaw tunel, postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

Linuks (klient ssh z pakietu OpenSSH) oraz macOS

ssh -L 1721:licencje.task.gda.pl:1721 -L 1722:licencje.task.gda.pl:1722 -l username kdm.task.gda.pl 

3) zainstaluj Matlaba
- uruchom instalator aplikacji
- wybierz instalację bez połączenia z internetem
- wpisz w odpowiednie pole otrzymany File Installation Key
- stwórz plik o nazwie "matlab.lic", zawierający poniższą treść:

SERVER 127.0.0.1 83383f7c 1721
USE_SERVER

i zapisz go w znanym sobie miejscu
- w kolejnym kroku instalacji podaj ścieżkę do pliku "matlab.lic"

 Windows (program PuTTY)

1) sprawdź numery portów, które wykorzystywane są przez daną aplikację oraz serwer licencji, dla Matlaba to 1721 i 1722
2) zestaw tunel, postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

- uruchom program PuTTY i w oknie konfiguracji sesji wpisz adres serwera: kdm.task.gda.pl

- z menu po lewej stronie wybierz pozycję "Connection/SSH/Tunnels"

- podaj port źródłowy (Source port): 1721
- podaj adres serwera i port docelowy (Destination): licencje.task.gda.pl:1721
- zatwierdź przyciskiem "Add"

-to samo powtórz dla drugiego portu: 1722

- połącz się z serwerem licencji


4) zainstaluj Matlaba
- uruchom instalator aplikacji
- wpisz w odpowiednie pole otrzymany File Installation Key (Advanced Options dla wersji 2021a)
- stwórz plik o nazwie "matlab.lic", zawierający poniższą treść:

SERVER 127.0.0.1 83383f7c 1721
USE_SERVER

i zapisz go w znanym sobie miejscu
- w kolejnym kroku instalacji podaj ścieżkę do pliku "matlab.lic"