Tworzenie kopii zapasowych


Na serwerze trytonp-dmv udostępniona została przestrzeń do przechowywania/archiwizowania danych użytkowników i znajduje się ona w katalogu:

/users/magazyn/${USER}

Ze względów technicznych (system taśmowy) przestrzeń ta ma następujące ograniczenia:

  • użytkownik w/w katalogu może przechowywać do 10 tys. plików
  • pojemność katalogu do 100 TB
  • dane przechowane są na taśmach, co zwiększa ich bezpieczeństwo, ale spowalnia proces odzyskiwania.

Oznacza to, że dane archiwizowane w/w katalogu powinny zostać spakowane - najlepiej w paczki o wielkości około 10 GB. Do pakowania mogą państwo używać dowolnego narzędzia np. tar. Narzędziem, które polecamy do archiwizowania i odzyskiwania danych jest aplikacja duplicity, której sposób działania gwarantuje optymalne korzystanie z systemu taśm.

Przykłady użycia

Komenda do tworzenia archiwum lokalnego:

duplicity --volsize 10000 --num-retries 3 --progress --no-encryption /sciezka_do_katalogu file:///sciezka_do_folderu_z_archiwami

Komenda do tworzenia archiwum zdalnego:

duplicity --volsize 10000 --num-retries 3 --timeout 600 --progress --no-encryption /sciezka_do_katalogu rsync://uzytkownik@adres_serwera//sciezka_do_folderu_zdalnego
duplicity --volsize 10000 --num-retries 3 --timeout 600 --progress --no-encryption /sciezka_do_katalogu sftp://uzytkownik@adres_serwera//sciezka_do_folderu_zdalnego

Komenda do listowania zawartości archiwum:

duplicity list-current-files file:///ścieżka_do_folderu_z_archiwami

Komendy do odzyskania, pliku, katalogu, całego archiwum:

duplicity restore --file-to-restore=path/do/pliku_lub_katalogu file:///ścieżka_do_folderu_z_archiwami sciezka_docelowa
duplicity restore file:///ścieżka_do_folderu_z_archiwami sciezka_docelowa

Uwaga, w przypadku pojawienia się błędu

IOError: [Errno 122] Disk quota exceeded

wskazującego na przekrocznie quoty w katalogu domowym, należy zwolnić miejsce w swoim katalogu domowym, lub utworzyć dowiązanie dla cache'a duplicity do innej przestrzeni dyskowej, np.:

mkdir /users/scratch1/$USER/duplicity_cache
mv ~/.cache/duplicity ~/.cache/duplicity.orig
ln -s /users/scratch1/$USER/duplicity_cache ~/.cache/duplicity