Tworzenie kopii zapasowych


Tworzeniem kopii zapasowych objęte są katalogi domowe użytkowników KDM oraz dane składowane w systemie HSM.

 

Najważniejsze polecenia dotyczące kopii zapasowych

  • dsmc res ścieżka_do_usuniętego_pliku - odzyskiwanie usuniętego/straconego pliku na podstawie najbardziej aktualnej kopii bezpieczeństwa.

Żeby uniknąć błedów, polecenie to należ uruchamiać w katalogu, do którego użytkownik ma prawa zapisu (program musi mieć możliwość zapisania logów do pliku hsmocc.log)

  • dsmc query backup -subdir=yes ścieżka_do_katalogu - wyświetlanie istniejących kopii zapasowych plików z danego katalogu.

 

 Przykład:
 dsmc query backup -subdir=yes /users/kdm/bogus/
 Uwaga: slash na końcu ścieżki jest istotny!