Dostęp do aplikacji naukowych


Po uzyskaniu grantu obliczeniowego użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich zasobów CI TASK, w tym do aplikacji naukowych.

Aplikacje naukowe można uruchomić:

  • na superkomputerze Tryton Plus (aplikacje utrzymywane przez CI TASK, aplikacje własne użytkowników, aplikacje kupione przez użytkowników)
    • katalog instalacji aplikacji: /apl/trytonp
    • przykłady i testy: /apl/trytonp/example/
    • uruchamianie zadań obliczeniowych: system kolejkowania (SLURM), moduły
  • na stacji roboczej użytkownika (patrz: serwer licencji sieciowych oraz tunelowanie licencji)

W uzasadnionych przypadkach użytkownicy mają możliwość samodzielnej instalacji aplikacji na superkomputerze, w katalogu domowym użytkownika. Dotyczy to aplikacji tworzonych/rozwijanych przez użytkownika oraz aplikacji, na które użytkownik posiada wykupioną licencję i warunki licencji zezwalają na taką instalację.

Istnieje możliwość powołania grupy eksperckiej (administratorzy+użytkownicy) do zdiagnozowania problemów technicznych związanych z uruchomieniem aplikacji na zasobach CI TASK.

Sposób kontaktu z administratorami KDM.

Więcej informacji znajduje się w Poradniku użytkownika zasobów CI TASK.