Poczta elektroniczna użytkowników KDM


Użytkownicy serwera kdm.task.gda.pl automatycznie uzyskują konto poczty elektronicznej na tym serwerze. Adres e-mailowy ma postać nazwa_uzytkownika@kdm.task.gda.pl. 

Na adres ten wysyłane są wszystkie komunikaty systemowe, np.  z  systemu kolejkowania zadań.

Użytkownicy posiadający już skrzynkę pocztową na innym serwerze mogą przekierowywać swoją pocztę do niej. W tym celu należy w katalogu domowym utworzyć plik .forward z adresem docelowej skrzynki np.:

echo "twojadres@na.innym.komputerze" > ~/.forward
chmod 600  ~/.forward

Od roku 2015 nowo zakładane konta mają automatycznie ustawione przekierowanie poczty na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Lista informacyjna

Na potrzeby użytkowników KDM została stworzona lista informacyjna kdm-users@lists.task.gda.pl. Na listę wysyłane są informacje administracyjne o przestojach, awariach, instalacji nowego oprogramowania, szkoleniach itp.

Na listę tę obligatoryjnie zapisany jest każdy użytkownik KDM. Rezygnacja z subskrypcji jest jednoznaczna z rezygnacją z posiadania aktywnego konta w CI TASK.

Subskrybenta (użytkownika KDM) zobowiązuje się do regularnego przeglądania wysyłanych na listę wiadomości.

Strona listy: http://lists.task.gda.pl/mailman/listinfo/kdm-users