Jak uzyskać grant obliczeniowy


W oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami), użytkownikiem zasobów obliczeniowych CI TASK może być każda osoba prowadząca działalność naukową (art. 4 ustawy), związana z jednostką naukową (art. 7.1 ustawy) finansowaną zgodnie z ar. 365 ustawy.

W celu ubiegania się o grant obliczeniowy CI TASK należy:

  • uzupełnić i wydrukować formularz online zawierający "Kartę rejestracji użytkownika zasobów CI TASK" oraz dane dotyczące projektu/grantu obliczeniowego wraz z opisem projektu zgodnie z poniższymi zaleceniami.

  • następnie skan wydrukowanej, uzupełnionej o podpisy i pieczęcie "Karty rejestracji użytkownika zasobów CI TASK", z dołączonym opisem projektu przesłać na adres e-mail kdm
  • następnie wydrukowaną, uzupełnioną o podpisy i pieczęcie "Kartę rejestracji użytkownika zasobów CI TASK", z dołączonym opisem projektu, złożyć w Sekretariacie CI TASK.

Rozpatrzenie wniosku trwa zazwyczaj do 2 tygodni. O przyznaniu grantu obliczeniowego zostaną Państwo poinformowani e-mailowo na adres podany w "Karcie rejestracji".

Jeśli użytkownik posiada już konto na KDM i chce ubiegać się o nowy grant obliczeniowy, powinien przesłać temat oraz opis nowego projektu (wersja edytowalna, np. doc, pdf) na adres: kdm@task.gda.pl.

Opis projektu (~strona A4) powinien zawierać:

  • okres obliczeń (liczba miesięcy),
  • dyscyplinę naukową,
  • merytoryczny opis projektu,
  • uzasadnienie potrzeby korzystania z zasobów obliczeniowych CI TASK, tj. konieczności korzystania ze specyficznego oprogramowania (aplikacji) i/lub mocy obliczeniowej,
  • informację o tym, czy używane oprogramowanie jest zrównoleglone, głównych metodach obliczeniowych, bibliotekach i innych istotnych rozwiązaniach używanych w projekcie.

Zgłoszony projekt powinien mieć charakter naukowo-badawczy i spełniać wymagania dotyczące korzystania z zasobów obliczeniowych CI TASK.

Opisy projektów realizowanych w CI TASK wykorzystywane są do raportów rozliczających działalność Centrum i udostępnione na stronie internetowej CI TASK.

 

Rejestracja użytkowników - pytania i odpowiedzi


 

Jestem dyplomantem/doktorantem - czy mogę samodzielnie starać się o grant w ramach prowadzonych przeze mnie badań?

Tak, pod warunkiem ze uzyska Pan/Pani poparcie swego opiekuna naukowego, kierownika katedry lub instytutu, w którym wykonuje Pan/Pani pracę naukową.

Poparcie to musi wyrazić się podpisem i pieczątką w polu 21 "Karty rejestracji użytkownika zasobów CI TASK"

Czy korzystanie z zasobów CI TASK jest bezpłatne?

Korzystanie z zasobów (KDM, aplikacje/oprogramowanie, składowanie danych) udostępnianych przez CI TASK jest bezpłatne dla celów naukowych.

CI TASK udziela grantu obliczeniowego na realizację zgłoszonego projektu naukowo-badawczego.

Planuję korzystać m.in. z programu XXXX - czy w rubryce "Wymagane oprogramowanie" - treść typu: "proszę o skompilowanie i zainstalowanie programu XXXX na superkomputerze" będzie wystarczająca?

W pierwszej kolejności należy w skontaktować się z administratorami KDM (kdm@task.gda.pl) i ustalić szczegóły dotyczące instalacji.

Czy konto na serwerze dostępowym otrzymuję automatycznie wraz z akceptacją mojego wniosku?

Tak, automatycznie po akceptacji wniosku ("Karty rejestracji użytkownika zasobów CI TASK") i projektu użytkownik otrzymuje dostęp do konta na serwerze dostępowym kdm.task.gda.pl.

Czy serwer dostępowy służy jako terminal, na który loguję się z zewnątrz, a potem z tego komputera loguję się już na konkretne maszyny obliczeniowe?

Dokładnie tak.

Okres obliczeń - czy dopuszczalne jest np: 6 miesięcy?

Tak.

W jaki sposób należy rozliczyć się z grantu?

Co roku, lub jeśli projekt trwa krócej to na jego zakończenie, prosimy o dostarczenie sprawozdania z informacją o publikacjach, doniesieniach konferencyjnych i wszelkich pracach/wydarzeniach, gdzie zaprezentowane zostały wyniki obliczeń i symulacji uzyskanych z wykorzystaniem zasobów CI TASK. To jedyna forma rozliczenia (patrz: Jak rozliczyć grant obliczeniowy?).