Środowisko użytkownika


Użytkownicy mają dostęp do komputerów pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Unix. Środowiskiem pracy jest powłoka systemowa. Praca odbywa się w trybie tekstowym poprzez wpisywanie poleceń. Przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowanie po stronie użytkownika (X Server) możliwe jest uruchamianie aplikacji z interfejsem graficznym.

Pliki konfiguracyjne w katalogu domowym

Katalog domowy uzytkownika KDM jest wspólny dla wszystkich maszyn obliczeniowych, łącznie z węzłami obliczeniowymi i serwerem dostępu do danych (dmv.task.gda.pl). W związku z tym powłoka systemowa dla wszystkich komputerów posiada wspólną konfigurację.

Domyślną powłoką użytkownika KDM jest GNU Bourne-Again SHell (bash). Jest to obecnie najpowszechniejsza powłoka w systemach typu GNU/Linux. Podstawowe komendy pozwalające na posługiwanie się powłoką systemu przez linię poleceń znajdują się w Poradniku użytkownika: Unix.

Powłoka konfigurowana jest przez dwa pliki: .bashrc oraz .bash_profile, znajdujące się w katalogu domowym użytkownika.

  •  .bash_profile jest wczytywany tylko podczas logowania na danej maszynie - nie jest wczytywany w zdaniach uruchamianych w systemie kolejkowym
  •  .bashrc jest wczytywany podczas uruchamiania skryptów bash - także podczas uruchamianiu zadań w systemie kolejkowym

Do prawidłowego działania zalecane jest, aby na początku pliku .bashrc znajdował się wpis:

if [ -f /etc/bashrc ]; then
  source /etc/bashrc
fi

wczytujący domyślne ustawienia systemu - wspólne dla wszystkich użytkowników,

a na początku pliku .bash_profile:

if [ -f ~/.bashrc ]; then
 source ~/.bashrc
fi

wczytujący ustawienia użytkownika podczas logowania na węzeł dostępowy superkomputera.

Przy powyższej konfiguracji modyfikacje środowiska wystarczy wprowadzać do pliku .bashrc.

W większości przypadków wystarczy dodać  polecenie dodające odpowiedni moduł. Listę dostępnych modułów można wyświetlić poleceniem:

module available

Więcej informacji o modułach można znaleźć w rozdziale modules oraz w opisach oprogramowania (aplikacji).

Np. do korzystania z kompilatorów Intel do pliku ~/.bashrc warto dodać wpis:

module add trytonp/compiler/intel

 

UWAGA!!!

Zmiany w plikach konfiguracyjych nie są wczytywane na bieżąco. Do aktywacji zmian należy się wylogować i zalogować ponownie, lub wczytać konfigurację poleceniem:

source ~/.bashrc

 

Oprogramowanie/aplikacje

Zobacz: aplikacje dostępne na KDM.