Uzyskiwanie pomocy i rozwiązywanie problemów


Dokumentacja

Pierwszym źródłem, które użytkownik powinien sprawdzić w razie napotkania problemów lub poszukiwania informacji jest dokumentacja systemowa i on-line.

Środowisko Unix

Każde polecenie systemu Unix/Linux ma swoją dokumentacja dostępna w Podręczniku Systemowym man. Informację o danym poleceniu można uzyskać wydając komendę:

man nazwa_polecenia_systemowego

Krótkie opisy podstawowych poleceń systemowych Unixa można znaleźć w dodatku Komendy Unix'a.

Aplikacje/oprogramowanie na superkomputerze

Większość aplikacji zainstalowanych na superkomputerach (KDM) CI TASK ma swoją dokumentację - wewnętrzny help, dokumentację on-line (WWW), pliki PDF do podejrzenia albo materiały drukowane lub na płytach CD/DVD.

Pomoc merytoryczną dla części aplikacji świadczą współpracujący z Centrum konsultanci.

Problemy techniczne administratorzy KDM/aplikacji zgłaszają do producenta/dystrybutora (o ile wykupione zostało wsparcie).

Instalacja aplikacji na superkomputerach przeprowadzana jest przez administratora KDM. Użytkownicy mają możliwość samodzielnej instalacji aplikacji na superkomputerze, w katalogu domowym użytkownika (aplikacje tworzone przez użytkownika oraz aplikacje, na które użytkownik posiada wykupioną odpowiednią licencję).

Administratorzy KDM nie wspierają instalacji aplikacji na stacji roboczej użytkownika. W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do administratora lokalnego.

Istnieje możliwość powołania grupy eksperckiej (administratorzy+użytkownicy) do zdiagnozowania problemów technicznych związanych z uruchomieniem aplikacji na zasobach CI TASK.

Poradnik i FAQ

Odpowiedzi na wiele problemów jakie napotykają początkujący użytkownicy można znaleźć w niniejszym Poradniku.

Zgłaszanie problemu do administratora

Jeśli problemu nie da się rozwiązać samodzielnie i wiadomo, że jest on ściśle związany z systemem Komputerów Dużej Mocy (system kolejkowy, zasoby dyskowe, system operacyjny, instalacja oprogramowania, dostęp), czy innymi zasobami (aplikacje, licencje, Magazyn Danych), należy skontaktować się z administratorami KDM.

Zaistniałe problemy najlepiej zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: kdm. W tytule wiadomości należy umieścić nazwę komputera oraz programu lub podsystemu, którego dotyczy problem, np.: "Problem z Gamessem na holku". W treści listu powinny się znaleźć następujące informacje:

  • sposób uruchamiania, polecenie lub nazwa skryptu, polecenie wstawiające zadanie do kolejki wraz z użytymi opcjami,
  • ścieżka do katalogu roboczego, skąd uruchamiano program; należy w tym katalogu pozostawić pliki wejściowe i wyjściowe używane przez program,
  • krótki opis problemu,
  • ewentualnie wygenerowane przez program komunikaty - jeśli ich objętość nie przekracza kilku wierszy, należy dokleić do e-maila, jeśli jest to duży plik wyjściowy należy go pozostawić na dysku i podać do niego ścieżkę,
  • krótki opis, jeśli program zachowuje się niezgodnie z oczekiwaniami (należy krótko opisać spodziewane, prawidłowe zachowanie),
  • nazwa użytkownika na danym komputerze.

W przypadku problemów z dostępem do superkomputerów, czy serwerów (np. logowanie, serwer licencji), należy podać adres IP swojej stacji roboczej.

Przykład zgłoszenia problemu:

From: Joanna Nowak 
To: kdm
Subject: Problem z Gamessem na holku

Administrator Holka,

Uruchamiam gamessa na Holku (holk-ap), jak zawsze poleceniem

bsub -q duza -n 8 ./run inp_A13

Obliczenia  kończą się natychmiast po wystartowaniu, a w pliku inp_A13.log, linia 1356
pojawia się komunikat o błędzie.

Katalog roboczy: /users/tmp/joanna/A13

Moj login na holku: joanna

--
Joanna Nowak