Uruchamianie programów z interfejsem graficznym na klastrze


Część aplikacji uruchamianych na serwerach CI TASK działa w trybie graficznym. Aby móc z nich korzystać przy pracy zdalnej, należy włączyć przekierowanie wyświetlania oraz wykorzystać do tego zasoby z kolejki do pracy interaktywnej.

Linux

Przykład uruchomienia programu Fluent w trybie graficznym dla system Linux

ssh -X kdm.task.gda.pl
ssh -X trytonp
salloc --time 4:00:00 --partition interact
ssh -X $(scontrol show hostname $SLURM_NODELIST | head -n1)
module load trytonp/ansys/23.2
fluent -driver opengl

Windows

Zalecamy użycie programu MobaXterm, który ma zaimplementowany serwer X niezbędny do przekierowania wyświetlania z węzła klastra. Posiada również wbudowanego klienta ssh, którego można użyć zamiast programu putty. Wersja "Home Edition" programu MobaXterm jest darmowa i można ją pobrać pod poniższym linkiem: https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html

Po uruchomieniu sesji ssh w programie Mobaxterm należy wpisać identyczną sekwencję komend, jak dla systemu Linux:

ssh -X kdm.task.gda.pl
ssh -X trytonp
salloc --time 4:00:00 --partition interact
ssh -X $(scontrol show hostname $SLURM_NODELIST | head -n1)

W przypadku problemów z wyświetlaniem, należy się upewnić, że serwer X jest uruchomiony (ikonka w prawym, górnym rogu).