Administratorzy


Wszelkie pytania i uwagi do administratorów KDM należy kierować na adres mailowy: kdm

 

Konsultanci wybranych aplikacji naukowych

Konsultant Zakres kompetencji kontakt
dr inż. Jerzy Bobiński Abaqus, oprogramowanie inżynierskie, metody MES Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
ul. Narutowicza 11/12
Gmach Żelbetu PG, pok 203A
każdy czwartek, godz. 15:00-16:00
tel. 58 347 20 50
dr hab. Maciej Bobrowski GAMESS, Gaussian, Amber, chemia, fizyka Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza 11/12
Gmach Główny PG, pok. 105
każdy poniedziałek, godz. 13:00-14:00
tel. 58 347 12 35