Własne programy i skrypty


Użytkownicy mogą zainstalować w swoim katalogu domowym własne drobne programy i skrypty. Zaleca się utworzyć w katalogu domowym katalog o nazwie bin i w nim umieszczać wszelkie pliki wykonywalne. Aby móc swobodnie uruchamiać zainstalowane polecenia należy katalog bin dodać do ścieżki przeszukiwania powłoki.

Dla powłok csh i tcsh należy umieścić w pliku ~/.tcshrc wpis

set path = ( ~/bin $path  )

Dla powłoki bash należy umieścić w pliku ~/.bash_profile wpis

export PATH=~/bin:"${PATH}"