Gaussian


Gaussian to program przeznaczony do modelowania różnych układów chemicznych oraz do obliczeń dotyczących budowy, struktury i własności molekuł przy użyciu mechaniki kwantowej. Program zawiera programy do konwersji standardowych formatów danych i wyników.

Obliczenia w pakiecie dokonywane są różnymi metodami: półempirycznymi, Hartree-Fock molecular orbital, post, testującymi stabilność funkcji falowej, uwzględniającymi stabilność solwentu. Program może obliczać energię systemów tak dużych jak 378-atomowy związek DNA.

Gaussian w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: