NAMD


NAMD – Scalable Molecular Dynamics – pakiet służący do symulacji metodą dynamiki molekularnej, z wykorzystaniem pola siłowego Charm++ . Pozwala na analizę dużych i bardzo dużych układów biologicznych (białka, kwasy nukleinowe).

NAMD w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: