Mathematica


Mathematica jest pakietem oprogramowania do obliczeń numerycznych i symbolicznych oraz analizy i wizualizacji danych. Posiada możliwości współpracy z szeregiem aplikacji inżynierskich i naukowych.

Przykłady zastosowań:

 • skomplikowane obliczenia symboliczne z tysiącami zmiennych
 • analiza i wizualizacja danych
 • numeryczne i symboliczne rozwiązywanie równań, równań różniczkowych, problemów minimalizacyjnych
 • modelowanie i symulacja złożonych układów w fizyce, chemii, ekonomii, biologii i innych
 • prezentacja danych

Mathematica w CI TASK

 • Najnowsza zainstalowana wersja: 13.3.1
 • Miejsce instalacji: Tryton Plus
 • Dokumentacja: Documentation Center (strona producenta)
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna
 • Liczba licencji: 10 licencji sieciowych, w tym 8 licencji typu "academic" (dla uczelni) oraz 2 licencje typu "government" (dla jednostek PAN, instytutów badawczo-rozwojowych, itp.)
 • Strona producenta: Wolfram, polska strona Mathematica

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: