Quantum ESPRESSO


QUANTUM Espresso to aplikacja służąca do obliczeń kwantowo-mechanicznych oraz właściwości materiałów. Aplikacja zawiera szereg modułów pozwalających na optymalizację geometrii układu, obliczanie własności elektronowych i magnetycznych i in. Metody obliczeniowe opierają się na teorii funkcjonału gęstości (DFT), wykorzystując bazę fal płaskich i pseudopotencjały (Plane-Wave Self-Consistent Field, Car-Parrinello Molecular Dynamics).

Quantum ESPRESSO w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowana wersja: 6.4.1
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Dokumentacja: na stronie producenta
  • Licencja: GNU
  • Strona producenta: QANTUMESPRESSO

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: