Tecplot


Pakiet oprogramowania służącego wizualizacji wyników symulacji przepływowych CFD, strukturalnych MES oraz mieszanych FSI, który umożliwia:

 • obróbkę i wizualizację danych jedno-, dwu- i trójwymiarowych, również niestacjonarnych (animacje)
 • import wyników w co najmniej 32 formatach (m. in. Ansys Fluent, Ansys CFX, Abaqus, Nastran, Patran, OpenFOAM, Ensight, plot3d, cgns)
 • uzupełnienie analizy o wybrane przekroje, izopowierzchnie i linie prądu oraz rdzenie wirowe, fale uderzeniowe i obszary oderwaniowe
 • próbkowanie oraz całkowanie w czasie, wraz z dyskretną analizą harmoniczną DFT
 • ocenę jakości siatki numerycznej poprzez porównanie co najmniej 28 kryteriów
 • określenie rzędu dokładności rozwiązania za pomocą ekstrapolacji Richardsona
 • całkowanie numeryczne po krzywej, powierzchni i objętości
 • interpolację oraz triangulację danych
 • automatyzację pracy poprzez wykorzystanie wewnętrznego języka (makra) oraz zewnętrznych procedur języka C (add-ons)
 • pracę wielowątkową w systemie operacyjnym Windows XP/Vista/7/8 i Linux

Tecplot w CI TASK

 • Aktualnie zainstalowana wersja: 2021_R1
 • Miejsce instalacji: Tryton
 • Liczba licencji: 1
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna
 • Strona producenta: http://www.genias-graphics.de