Tecplot


Pakiet oprogramowania służącego wizualizacji wyników symulacji przepływowych CFD, strukturalnych MES oraz mieszanych FSI, który umożliwia:

  • obróbkę i wizualizację danych jedno-, dwu- i trójwymiarowych, również niestacjonarnych (animacje)
  • import wyników w co najmniej 32 formatach (m. in. Ansys Fluent, Ansys CFX, Abaqus, Nastran, Patran, OpenFOAM, Ensight, plot3d, cgns)
  • uzupełnienie analizy o wybrane przekroje, izopowierzchnie i linie prądu oraz rdzenie wirowe, fale uderzeniowe i obszary oderwaniowe
  • próbkowanie oraz całkowanie w czasie, wraz z dyskretną analizą harmoniczną DFT
  • ocenę jakości siatki numerycznej poprzez porównanie co najmniej 28 kryteriów
  • określenie rzędu dokładności rozwiązania za pomocą ekstrapolacji Richardsona
  • całkowanie numeryczne po krzywej, powierzchni i objętości
  • interpolację oraz triangulację danych
  • automatyzację pracy poprzez wykorzystanie wewnętrznego języka (makra) oraz zewnętrznych procedur języka C (add-ons)
  • pracę wielowątkową w systemach operacyjnych Windows i Linux

Tecplot w CI TASK