MSC.Software (Adams, Dytran, Marc, Nastran, Patran)


CI TASK jest koordynatorem krajowej licencji na wybrane pakiety programów MSC.Software.

W skład poszczególnych pakietów MSC.Software wchodzą następujące programy:

  • University Structures+Motion Bundle (100 seats)

Dytran
Marc Solver
Mentat
Marc Hex Mesher
Mentat CMOLD Access
Marc 2D Mesher
Marc 3D Mesher
Mentat ITI Access
Marc Electrical
Marc Metal Cutting
Marc Shape Memory
Marc Hemi-Cube View Factor
Marc GPU
Marc Multi-Processor Parallel
Mentat Geometry Translators
Mentat CATIAV4 Access
Mentat CATIAV5 Access
Mentat Creo Access
Mentat Inventor Access
Mentat JT Access
Mentat NX Access
Mentat SolidWorks Access
MARC Material Fitting Tool
MARC Phase Transformation
MSC Nastran Solver
MSC Nastran Heat Transfer
MSC Nastran DMAP Compile
MSC Nastran Dynamics
MSC Nastran Nonlinear
MSC Nastran SMP
MSC Nastran Parallel
MSC Nastran Design Optimization
MSC Nastran Superelements
MSC Nastran Connectors
MSC Nastran ACMS
MSC Nastran Acoustics
MSC Nastran Marc Translator
MSC Nastran Implicit Nonlinear Shape Memory
MSC Nastran DDAM
MSC Nastran Adams Integration
MSC Nastran Implicit Nonlinear Hemi-Cube View Factor
MSC Nastran Multi-Optimization
MSC Nastran Implicit Nonlinear Solver
MSC Nastran DMP
MSC Nastran Implicit Nonlinear Multi-Processor
MSC Nastran Advanced Nonlinear
MSC Nastran Advanced Thermal
MSC Nastran Rotordynamics
MSC Nastran Aeroelasticity I
MSC Nastran GPU
MSC Nastran Embedded Fatigue - Standard
MSC Nastran Digimat
MSC Nastran Digimat DMP
Patran
Patran Queue Manager
Patran Analysis Manager
Patran Beam Tools
Patran Dytran Preference
Patran Marc Preference
Patran Nastran Preference
Patran Advanced Surface Mesh
Patran Random Analysis Tool
Patran ACIS SAT Access
Patran CATIAV4 Access
Patran CATIAV5 Access
Patran Creo Access
Patran NX Access
Patran SolidWorks Access
Patran ABAQUS Preference
Patran ANSYS Preference
Patran LS-DYNA3D Preference
Patran PAMCRASH Preference
Patran Materials
Patran Materials Enterprise
Patran Thermal
Patran Flightloads
Sinda Solver
SINDARad
Sinda Patran Plug-in
Sinda Office Toolkit
Adams View
Adams Exchange
Adams Postprocessor
Adams Solver
Adams Solver SMP
Adams Linear
Adams Insight
Adams Flex
Adams Nonlinear Flex
Adams Durability
Adams Controls
Adams Vibration Interface
Adams Vibration Solver
Adams Mechatronics
Adams 3DRoad
Adams Tire Handling
Adams Car PlugIn
Adams Car Suspension
Adams SmartDriver
Adams Vehicle Solver
Adams Foundation Classes
Adams Visual Edit
Adams Chassis Interface
Adams Chassis Utilities
Adams Car Ride Interface
Adams Car Ride ID Tool
Adams Car Ride Solver
Adams Driveline Interface
Adams Driveline Solver
Adams Machinery Module Bundle
Adams ViewFlex
Adams FE Cosimulation
Adams Geometry Translators
Adams Solver Fixed-Step
Adams Solver Real-Time OS
Easy5 Library Developer (Build)
Easy5 MATLAB Interface (Build)
Easy5 Matrix Algebra Tool
Easy5 Model Builder (Build)
Easy5 Library Developer (RT)
Easy5 Model Builder (RT)
Easy5 Analysis (Build)
Easy5 Analysis (RT)
Easy5 MATLAB Interface (RT)
Easy5 Electrical Systems Library
Easy5 Gas Dynamics Library (Build)
Easy5 Multiphase Fluid Library (Build)
Easy5 Gas Dynamics Library (RT)
Easy5 Multiphase Fluid Library (RT)
Easy5 Hydraulic Basic Library (Build)
Easy5 Thermal Hydraulic Advanced Library (Build)
Easy5 Hydraulic Basic Library (RT)
Easy5 Thermal Hydraulic Advanced Library (RT)
MSC Apex Modeler
MSC Apex CAD Access Pack
MSC Apex Structures

  • MSC Fatigue Complete Package (50 seats)

MSC Fatigue Basic
MSC Fatigue Strain Gauge
MSC Fatigue Fracture
MSC Fatigue Vibration
MSC Fatigue Multiaxial
MSC Fatigue Wheels
MSC Fatigue Seam Weld
MSC Fatigue Spot Weld
MSC Fatigue Utilities

  • Patran CAE Solid Modeling (5 seats)

Patran CAE Solid Modeling

  • MSC Nastran Explicit 32-Core Package (100 seats)

MSC Nastran LS-DYNA Translator
MSC Nastran MD Explicit Nonlinear
MSC Nastran MD Explicit Nonlinear Multi-processor

Programy MSC.Software w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowane wersje: Adams 2021.1, Marc 2021.1, Mentat 2021.1, MSC Nastran 2021.1, Patran 2018, Dytran 2018
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Dokumentacja: z poziomu programu
  • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna; licencja krajowa koordynowana przez CI TASK
  • Strona producenta: http://www.mscsoftware.com/

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

  • istnieje możliwość instalacji i wykorzystania do celów naukowych programów MSC.Software na własnej stacji roboczej (patrz: tunelowanie licencji).