MSC.Software (Adams, Dytran, Marc, Nastran, Patran)


CI TASK jest koordynatorem krajowej licencji na wybrane pakiety programów MSC.Software.

W skład poszczególnych pakietów MSC.Software wchodzą następujące programy:

 • University Structures+Motion Bundle (50 seats)
  • Dytran
  • Mentat
  • MARC
  • MSC Nastran
  • Patran
  • Sinda
  • SINDARad
  • Adams
  • Easy5
  • MSC Apex
 • Patran CAE Solid Modeling (5 seats)
  • Patran CAE Solid Modeling

 MSC.Software w CI TASK

 • Najnowsze zainstalowane wersje: Adams 2021.4, Marc 2021.4, Mentat 2021.4, MSC Nastran 2021.4, Patran 2018, Dytran 2021.2
 • Miejsce instalacji: Tryton
 • Dokumentacja: z poziomu programu
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna; licencja krajowa koordynowana przez CI TASK
 • Strona producenta: http://www.mscsoftware.com

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

 • istnieje możliwość instalacji i wykorzystania do celów naukowych programów MSC.Software na własnej stacji roboczej (patrz: tunelowanie licencji).