LAMMPS


LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) to aplikacja do klasycznej dynamiki molekularnej, którą można wykorzystać do symulacji ciał stałych (metale, półprzewodniki), miękkiej materii (biocząsteczki, polimery) oraz układów gruboziarnistych i mezoskopowych. 

LAMMPS w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowana wersja: 20180308
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Dokumentacja: na stronie producenta
  • Status licencji: open source na zasadach GPL
  • Strona producenta: Sandia National Labs and Temple University

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: