LAMMPS


LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) to aplikacja do klasycznej dynamiki molekularnej, którą można wykorzystać do symulacji ciał stałych (metale, półprzewodniki), miękkiej materii (biocząsteczki, polimery) oraz układów gruboziarnistych i mezoskopowych. 

LAMMPS w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: