Numeca


Numeca to specjalistyczny pakiet przeznaczony do analizy przepływów ściśliwych i nieściśliwych zawierający programy FINE/Turbo (z modułami CPU Booster, NLH, Uncertainty Quantification, Fluid Structure Interations), Fine/Acoustics, Fine/Design3D, Fine/Open z modłem OpenLabs oraz generatorem siatek Automesh.

Numeca w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowane wersje: Fine Open 10.1, Fine Turbo 15.1
  • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna
  • Strona producenta: http://www.numeca.com

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: