BWA


BWA (Burrows-Wheeler Alignment Tool) to pakiet oprogramowania oparty na transformacji Burrowsa-Wheelera, służący do przyrównywania sekwencji genomu do genomu referencyjnego.

BWA w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowana wersja: 0.7.17
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Dokumentacja
  • Status licencji: GNU General Public License version 3.0 (GPLv3), MIT License
  • Więcej informacji: Burrows-Wheeler Aligner

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: