NX


NX dostarcza zintegrowanego środowiska CAD / CAM / CAE z zaawansowanymi narzędziami inżynierskimi pozwalającymi na weryfikacje produktu na każdym etapie produkcji (pomysł, powstawanie modelu 3D, dokumentacja, analiza wytrzymałościowa, zaprojektowanie narzędzi produkcyjnych, proces wytwarzania).

NX w CI TASK

  • Serwer licencji działa dla wersji: 2212
  • Miejsce instalacji: stacja robocza użytkownika (patrz: tunelowanie licencji)
  • Status licencji: ważna
  • Więcej informacji na stronie dystrybutora: CADOR CONSULTING sp. z o.o.