Siemens NX


Pakiet oprogramowania inżynierskiego

CI TASK podpisało umowę w firmą Siemens Industry Software Sp. z o.o. na dostawę oprogramowania inżynierskiego dla trójmiejskich uczelni.

Umowa dotyczy pakietów CAD/CAM/CAE z serii Siemens NX, NX Nastran, I-deas oraz Solid Edge i obejmuje 1000 licencji edukacyjno-badawczych każdego z programów. W ten sposób uczelnie trójmiejskie dołączyły do grona instytucji akademickich na całym świecie - takich jak MIT czy TU Delft, korzystających z programu edukacyjnego Siemensa.

Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w Polsce Siemens wspomaga inicjatywę międzyuczelnianą i jest to jeden z największych tego typu projektów na świecie. Pracownicy, doktoranci i studenci wszystkich trójmiejskich uczelni i instytutów badawczych uzyskują dostęp do platformy programowej, pozwalającej na realizację wspólnych projektów oraz implementację i komercjalizację wyników własnych badań.

Oprogramowanie jest jednym z najbardziej zaawansowanych produktów w tej klasie. Stanowi podstawę do prac inżynierskich w takich korporacjach jak:

  • Siemens,
  • General Electric,
  • General Motors,
  • Thyssen-Krupp
  • i wiele innych.

Prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie inżynierii mechanicznej oraz technologii informatycznych. Pozwala na integrację w jednym środowisku wszelkich prac związanych z projektowaniem, analizą i przygotowaniem produkcji w przemyśle mechanicznym, mechatronicznym, budowlanym i elektrotechnicznym.

Informacje na temat dostępu do oprogramowania można uzyskać:

  • dla pracowników i doktorantów w CI TASK (kdm)
  • dla studentów w Kole Naukowym PIKSEL (cezaryz@pg.gda.pl)

Strona producenta: http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/nx/

Dnia 27 stycznia 2020 w siedzibie CI TASK odbyło się IV Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX. Materiały prezentowane podczas spotkanie są dostępne poniżej:

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

  • istnieje możliwość instalacji i wykorzystania do celów naukowych pakietu na własnej stacji roboczej (patrz: licencje sieciowe).